Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Czwartek, 29 Czerwiec 2017
Biuletyn Informacji Publicznej

KS - 1

Prawo oświatowe w szkole/placówce oświatowej - nowości, zmiany, komentarze

KS - 2

Środowisko edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym

KS - 3

Jak być aktywnym bibliotekarzem?

KS - 4

Zagrożenia związane z użytkowaniem mediów

KS - 6

Język obcy zawodowy

Facebook