Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Środa, 29 Lipiec 2015
Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości

Kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki

Uprzejmie zawiadamiamy, że w połowie maja 2015 roku zakończyły się zajęcia na kursach kwalifikacyjnych

Kolejna edycja kursu doskonalącego "Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży" KD-28/2 - odwołana

Ze względu na zbyt małą liczbę chętnych, planowana na czerwiec edycja kursu nie zostanie zorganizowana.

Zmiana terminu zajęć W-142 "Odpowiedzialność narkotykowa - prawne aspekty narkomanii"

Informujemy o zmianie terminu zajęć W-142 "Odpowiedzialność narkotykowa - prawne aspekty

Sprawdziany diagnostyczne z matematyki - czerwiec 2015

Podobnie, jak w ubiegłych latach Klub Aktywnego Matematyka działający przy ODN w Łomży przygotował kolejne propozycje

Najbliższe szkolenia

zobacz cały terminarz

O nas

Kształcenie ustawiczne to jeden z najistotniejszych kierunków wyznaczających rozwój współczesnego świata. 
Nauczyciele, właśnie z racji wykonywanej profesji oraz ciągłych zmian w oświacie, zobowiązani są do bezustannego doskonalenia własnych umiejętności zawodowych. 

więcej
MoodlePoczta
Facebook