Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Czwartek, 23 Listopad 2017
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Maria M. Ferenc

Konsultant do spraw ewaluacji i oceniania

(I piętro. pok. nr 13) 
tel:+86 216-42-17 w.17
e-mail: ferenc|odnlomza.pl | |ferenc|odnlomza.pl 

Godziny pracy obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018 
poniedziałki: 12.00-18.30, wtorki: 7.30-10.00 i 13.00-19.00, środy: 12.00-19.00, czwartki: 7.30-16.30, piątki: 11.00-15.00
Konsultacje w godzinach pracy

mgr Maria M. Ferenc

Udzielam konsultacji w zakresie

zgodnym z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami:

 • innowacje pedagogiczne w szkołach i placówkach
 • realizacja podstaw programowych: wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum
 • spełnianie wybranych wymagań państwa
 • tworzenie i ocena programów: wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum,
 • ewaluacja wewnętrzna w placówkach oświatowych wszystkich typów i ewaluacja projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
 • pomiar dydaktyczny i ocenianie szkolne, analiza wyników zewnętrznego sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej,
 • awans zawodowy nauczycieli: j. polskiego, wychowania przedszkolnego i edukacji elementarnej oraz kadry kierowniczej w oświacie

Moja oferta na 1. półrocze roku szkolnego 2017/2018

KS-2 Pedagogika F. Froebla w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej - 24 VIII 2017, ODN w Łomży - godz. 8.30, UM Zambrów - godz. 11.00, UM Wysokie Mazowieckie - godz. 14.00

W - 20 Technika Iris Folding - przygotowanie kart z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 3 X 2017, godz. 14.30

W - 21 Wokół Bożego Narodzenia - papieroplastyka - 28 XI 2017, godz. 14.30

W - 22 Artystyczne wykorzystanie tworzyw sztucznych - 29 IX 2017, godz. 15.00

W - 25 Mój wspaniały świat, czyli zabawy ekologiczno - plastyczne - 4 X 2017, godz. 15.00

W - 26 Ozdoby bożonarodzeniowe z naturalnych materiałów - 15 XI 2017, godz. 15.30

W - 27 Nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania bez nauki liter - 27 IX 2017, godz. 15.00

W - 28 Metoda projektu w przedszkolu - 4 XI 2017, godz. 9.00

W - 29 Jesienno-zimowe kreacje, czyli rozwijanie aktywności twórczej dzieci poprzez działania plastyczno-techniczne - 28 X 2017, godz. 9.00

W - 30 Profilaktyka wad wymowy u trzy i czterolatków - 25 XI 2017, godz. 9.00

W - 31 Rozwój mowy dziecka w przedszkolu - 2 XII 2017, godz. 9.00

W-85 Ocenianie pracy w grupach - 7 X 2017, godz. 9.00

KD - 6 Ewaluacja wewnętrzna w zakresie wybranego wymagania wobec przedszkoli - cykl 4. spotkań od 18 X 2017 do 10 I 2018, godz. 15.00

KD - 8 Kurs rytmiki - cykl 10. spotkań od 2 X 2017 do 14 XII 2017, godz. 15.30

 

 

Materiał z konferencji "Nowe rozwiązania w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego"

Prezentacja prowadzącej spotkanie

Ogólnopolskie Forum Placówek Doskonalenia Nauczycieli

Od 2014 r. ODN w Łomży uczestniczy w ogólnopolskim Forum Placówek Doskonalenia Nauczycieli. Celem regularnych spotkań pracowników systemu doskonalenia jest przygotowanie do realizacji zadań zapisanych w § 16 ust.1 pkt 1–2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 19 listopada 2009 w sprawie placówek doskonalenia (Dz.U. z 2009 r., nr 10 poz.31, z późn.zm.), które polegają na udzielaniu kompleksowego wspomagania.
Obrady plenarne pod kierunkiem Kierownika projektu
Konsultantki: M.M. Ferenc i D. Dąbrowska podczas prezentacji doświadczeń „Świętokrzyskiego programu wspierania rozwoju szkół podnoszących efektywność kształcenia ─ Razem Łatwiej” .
Sesja warsztatowa - gromadzenie autorskich pomysłów i koncepcji wspomagania szkół i placówek oświatowych w różnych ośrodkach doskonalenia w kraju.
Uczestnicy Forum podczas wycieczki na Święty Krzyż do klasztoru wybudowanego w legendarn miejscu.

Projet współfinansowany ze środków UE

Projet współfinansowany ze środków UE

Ośrodek Doskonalenia Naczycieli w Łomży, jako Partner Starostwa Powiatowego w Łomży, realizuje projet „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom"  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Materiał multimedialny z konferencji podsumowującej projekt:

Film z konferencji

"Ewaluacja wewnętrzna w placówkach oświatowych"

 

Polecam

 1. Projekty ewaluacyji wraz z narzędziami do gromadzenia danych publikowane w Monitorze Dyrektora Przedszkola http://www.raabe.com.pl/sklep---karta-produktu/art,3348,monitor-dyrektora-przedszkola.html Wszystkie odpowiadają aktualnie obowiązującym przepisom, w tym nowym wymaganiom wobec przedszkoli.
 2. Warto korzystać z zasobów merytorycznych www.odnlomza.pl  W menu bocznym Nauczyciele-Nauczycielom oraz Opracowania znajdują się materiały, które powastawały podczas szkoleń w ODN lub zostały nam przekazane w celu publikacji. Nowe teksty zamieszczamy po uzyskaniu przez autora pozytywnej opinii konsultanta, który zajmuje się danym zakresem edukacji.
 3. Kurs e-learningowy "Ewaluacja wewnętrzna w szkole" na http://platforma.edu.pl/blog/platforma/zasoby/ewaluacja-wewnetrzna-w-szkole/
 4. Strony internetowe publicznych instytucji i organizacji działających na rzecz oświaty. Tam znajdują się materiały z gwarancją poprawności merytorycznej. Zainteresowanych ewaluacją odsyłam na www.npseo.pl i www.pte.pl, zaangażowanym w badania osiągnięć szkolnych polecam www.ptde.org www.cke.edu.pl.
Facebook