Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Czwartek, 19 Lipiec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Maria M. Ferenc

Konsultant do spraw ewaluacji i oceniania

(I piętro. pok. nr 13) 
tel:+86 216-42-17 w.17
e-mail: ferenc

Godziny pracy obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018 
poniedziałki, wtorki 12.15 - 18.15, środy 10.00- 18.00, czwartki: 7.30 - 17.30, piątki: 11.15 - 16.45
Konsultacje w godzinach pracy po uzgodnieniu

mgr Maria M. Ferenc

Udzielam konsultacji w zakresie

zgodnym z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami:

 • stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów
 • realizacja podstaw programowych: wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum
 • spełnianie wymagań państwa
 • tworzenie i ocena programów: wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum,
 • ewaluacja wewnętrzna w placówkach oświatowych wszystkich typów i ewaluacja projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
 • pomiar dydaktyczny i ocenianie szkolne, analiza wyników zewnętrznego sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej,
 • awans zawodowy nauczycieli: j. polskiego, wychowania przedszkolnego i edukacji elementarnej oraz kadry kierowniczej w oświacie

Moja oferta na 2. półrocze roku szkolnego 2017/2018

Uwaga: oferta jest aktualizowana na bieżąco.

szkolenia dla członków rad pedagogicznych:  1. Dysleksja, czy lenistwo? 2. Na czym polegają specyficzne trudności w nauce i jak sobie z nimi radzić? - prowadzi Agnieszka Szczygieł, nauczyciel, logopeda 3. Nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne dla przedszkoli - prowadzi Maria M. Ferenc, terminy po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły/przedszkola

W-116 Plastelinowy zawrót głowy - prowadzi Jolanta Jasiuk, 17 marca 2018 r. - pierwsza grupa i 14 kwietnia 2018 r. - druga grupa, godz. 9.00

W-119 Upominki z sercem - prowadzi Jolanta Jasiuk, 12 maja 2018 r., godz. 9.00

W-122 Webquest w przedszkolach - prowadzą: Bożenna Kossakowska i Maria M. Ferenc, 18 kwietnia 2018 r., godz. 9.00 - pierwsza grupa i 15.30 - druga grupa

KL - 13 Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego - prowadzi Maria M. Ferenc, 4 kwietnia, 9 maja i 6 czerwca 2018 r., godz. 15.30

 

 

Ogólnopolskie Forum Placówek Doskonalenia Nauczycieli

Od 2014 r. ODN w Łomży uczestniczy w ogólnopolskim Forum Placówek Doskonalenia Nauczycieli. Celem regularnych spotkań pracowników systemu doskonalenia jest przygotowanie do realizacji zadań zapisanych w § 16 ust.1 pkt 1–2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 19 listopada 2009 w sprawie placówek doskonalenia (Dz.U. z 2009 r., nr 10 poz.31, z późn.zm.), które polegają na udzielaniu kompleksowego wspomagania.
Obrady plenarne pod kierunkiem Kierownika projektu
Konsultantki: M.M. Ferenc i D. Dąbrowska podczas prezentacji doświadczeń „Świętokrzyskiego programu wspierania rozwoju szkół podnoszących efektywność kształcenia ─ Razem Łatwiej” .
Sesja warsztatowa - gromadzenie autorskich pomysłów i koncepcji wspomagania szkół i placówek oświatowych w różnych ośrodkach doskonalenia w kraju.
Uczestnicy Forum podczas wycieczki na Święty Krzyż do klasztoru wybudowanego w legendarn miejscu.

Projet współfinansowany ze środków UE

Projet współfinansowany ze środków UE

Ośrodek Doskonalenia Naczycieli w Łomży, jako Partner Starostwa Powiatowego w Łomży, realizuje projet „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom"  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Materiał multimedialny z konferencji podsumowującej projekt:

Film z konferencji

"Ewaluacja wewnętrzna w placówkach oświatowych"

 

Polecam

 1. Projekty ewaluacyji wraz z narzędziami do gromadzenia danych publikowane w Monitorze Dyrektora Przedszkola http://www.raabe.com.pl/sklep---karta-produktu/art,3348,monitor-dyrektora-przedszkola.html Wszystkie odpowiadają aktualnie obowiązującym przepisom, w tym nowym wymaganiom wobec przedszkoli.
 2. Warto korzystać z zasobów merytorycznych www.odnlomza.pl  W menu bocznym Nauczyciele-Nauczycielom oraz Opracowania znajdują się materiały, które powastawały podczas szkoleń w ODN lub zostały nam przekazane w celu publikacji. Nowe teksty zamieszczamy po uzyskaniu przez autora pozytywnej opinii konsultanta, który zajmuje się danym zakresem edukacji.
 3. Kurs e-learningowy "Ewaluacja wewnętrzna w szkole" na http://platforma.edu.pl/blog/platforma/zasoby/ewaluacja-wewnetrzna-w-szkole/
 4. Strony internetowe publicznych instytucji i organizacji działających na rzecz oświaty. Tam znajdują się materiały z gwarancją poprawności merytorycznej. Zainteresowanych ewaluacją odsyłam na www.npseo.pl i www.pte.pl, zaangażowanym w badania osiągnięć szkolnych polecam www.ptde.org www.cke.edu.pl.
Facebook