Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Środa, 20 Czerwiec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

KD - 20 Diagnoza potrzeb i problemów wychowawczych występujących w szkole

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich typów szkół

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 16 (4x4)

TERMINY: 15.03, 27.03, 17.04, 10.05.2018 r., godz. 14.30

 • Analiza zadań związanych z diagnozowaniem potrzeb i problemów wychowawczych szkoły.
 • Diagnoza - podstawa planowania pracy wychowawczo-profilaktycznej szkoły.
 • Zasady przygotowania do procesu diagnozowania potrzeb i problemów wychowawczych szkoły.
 • Metody badań - zasady tworzenia narządzi diagnostycznych.
 • Tworzenie przykładowych narzędzi do diagnozy.
 • Tworzenie elektronicznych ankiet za pomocą formularzy google, w tym: automatyczne generowanie wizualnych statystyk, zarządzanie rejestracją osób i przygotowanie testów.
 • Opracowanie raportu z prowadzonych działań – struktura i zasady.
 • Analiza najczęściej popełnianych błędów w procesie diagnozowania potrzeb i problemów wychowawczych szkoły.

83 1500 1533 1215 3003 9718 0000

dr Jolanta Boryszewska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • dr nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany
 • lider zmian MEN w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • szkolenie i trenig mediatorów - KCM
 • kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - ODN Łomża
 • kurs z zakresu systemowej terapii rodzin - Fundacja "Ursynów"
 • szkoła pomagania przy Ośrodku Twórczości Pedagogicznej w Warszawie

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • prowadzenia ewaluacji wewnętrznej dotyczącej obszaru pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowania
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem trudnym
Facebook