Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Poniedziałek, 21 Maj 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

KL - 8 Klub aktywnych matematyków

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 20 (5x4)

 • Opracowywanie materiałów pomocniczych do nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej.
 • Konstruowanie sprawdzianów diagnostycznych.
 • Wymiana doświadczeń - przykłady dobrych praktyk.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216-42-17 w.12
E-mail: pieczywek|odnlomza.pl| |pieczywek|odnlomza.pl

mgr Jadwiga Pieczywek

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr matematyki, spec. nauczycielska, nauczyciel dyplomowwany
 • studia podyplomowe w zakresie: matematyki; pomiaru dydaktrycznego
  i egzaminowania; badania jakości kształcenia w oświacie
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • dydaktyki nauczania matematyki,
 • pomiaru dydaktycznego, oceniania i egzaminowania,
 • analizy wyników egzaminów zewnętrznych,
 • wdrażania nowej podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym.
Termin Cena Status
2018-06-13 15:30 Prowadzący zajęcia: Jadwiga Pieczywek - V spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Jadwiga Pieczywek (pieczywek|odnlomza.pl| |pieczywek|odnlomza.pl , 86 216-42-17 w.12)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych
Facebook