Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Poniedziałek, 28 Maj 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

KL - 10 Klub aktywnych chemików

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele chemii w szkołach podstawowych i gimnazjach

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 24 (6x4)

 • Konstruowanie sprawdzianów z chemii do nowej podstawy programowej w kl. VII i VIII.
 • Konstruowanie sprawdzianów dla uczniów z dostosowaniem wymagań edukacyjnych.
 • Wymiana doświadczeń - przykłady dobrych praktyk.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216-42-17 w.16
E-mail: koziol|odnlomza.pl| |koziol|odnlomza.pl

mgr Dorota Kozioł

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • kwalifikacje edukatorskie do nauczania dorosłych
 • wojewódzki ekspert ds. wdrażania nowej podstawy programowej
 • ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
 • kwalifikacje do pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie
 • kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą
 • edukator programu "Nowa Szkoła", programu "Kreator", pomiaru dydaktycznego, oceniania kształtującego
 • drugi stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania chemii
 • kwalifikacje do nauczania chemii i matematyki
 • egzaminator egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno - przyrodniczej
 • uprawnienia do pełnienia funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji i Koordynatora Sieci Współpracy i Samokształcenia
Termin Cena Status
2018-06-06 15:30 Prowadzący zajęcia: Dorota Kozioł - V spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Dorota Kozioł (koziol|odnlomza.pl| |koziol|odnlomza.pl , 86 216-42-17 w.16)
2018-06-13 15:30 Prowadzący zajęcia: Dorota Kozioł - VI spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Dorota Kozioł (koziol|odnlomza.pl| |koziol|odnlomza.pl , 86 216-42-17 w.16)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych
Facebook