Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Czwartek, 19 Kwiecień 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 122 Webquest w przedszkolach

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele różnych form wychowania przedszkolnego

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 4

  • Zabawy, zajęcia z komputerem wprowadzające w w świat pojęć liczbowych i przygotowujące do nauki czytania i pisania.
  • Struktura WQ.
  • Związek WQ z metodą projektu.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216-42-17 w.17
E-mail: ferenc|odnlomza.pl| |ferenc|odnlomza.pl

mgr Maria M. Ferenc

Kwalifikacje i uprawnienia:

  • edukator w zakresie tworzenia i oceny programów (wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawoej i gimnazjum), w zakresie zarządzania procesami edukacyjnymi i ewaluacji w oświacie, pomiaru dydaktycznego i oceniania kształtującego,
  • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli j. polskiego, wychowania przedszkolnego
    i edukacji elementarnej oraz kadry kierowniczej w oświacie
  • egzaminator sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej
  • ewaluator, członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego
Facebook