Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Piątek, 23 Luty 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

KD - 19 Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej - przedmiot badania "bezpieczeństwo uczniów w szkole"

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: liderzy zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 24 (3 x 8)

 • Bezpieczeństwo uczniów w przepisach prawa.
 • Projekt ewaluacyjny - zasady opracowywania.
 • Opracowywanie narzędzi do zbierania informacji w zakresie wskazanego przedmiotu ewaluacji.
 • Analiza zebranego materiału badawczego - raport ewaluacyjny.

56 1500 1533 1215 3003 9675 0000

Telefon: 86 216-42-17, w.15
E-mail: arcimowicz|odnlomza.pl| |arcimowicz|odnlomza.pl

dr Janina Arcimowicz

Konsultant do spraw oświatowej kadry kierowniczej

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • dr socjologii, nauczyciel dyplomowany
 • edukator dorosłych, uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą
 • trener programu "Wizytator"
 • trener programu "Nowa Szkoła"
 • trener programu "Gimnazjum 2002"
 • Studia Podyplomowe z Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • planowania, organizowania i dokumentowania nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły / placówki oświatowej
 • projektowania pracy szkoły
 • planowania, prowadzenia i dokumentowania ewaluacji wewnętrznej
 • opracowywania narzędzi ewaluacyjnych na potrzeby własnej placówki
 • prowadzenia diagnozy wychowawczej
Termin Cena Status
2018-03-06 09:00 Prowadzący zajęcia: Janina Arcimowicz - II spotkanie brak miejsc
brak danych
zaplanowany termin
Organizator zajęć: dr Janina Arcimowicz (arcimowicz|odnlomza.pl| |arcimowicz|odnlomza.pl , 86 216-42-17, w.15)
2018-04-17 09:00 Prowadzący zajęcia: Janina Arcimowicz - III spotkanie brak miejsc
brak danych
zaplanowany termin
Organizator zajęć: dr Janina Arcimowicz (arcimowicz|odnlomza.pl| |arcimowicz|odnlomza.pl , 86 216-42-17, w.15)
Facebook