Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Czwartek, 19 Lipiec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej
15.03.2018

Zaproszenie do udziału w badaniach

Prosimy o udział w międzynarodowych badaniach dotyczących znaczenia i efektywności podejmowanych działań edukacyjnych. Poniżej znajdują się dwa kwestionariusze zawierające pytania dotyczące Pani/Pana pracy zawodowej oraz tego co ma dla Pani/Pana szczególne znaczenie w procesie edukacyjnym. Ważne są dla nas Pani/Pana opinie i poglądy w tym zakresie.

Pragniemy zaznaczyć, że badania są anonimowe, a uzyskane informacje będą wykorzystane jedynie w zbiorczym opracowaniu naukowym. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w kwestionariuszach. Nie ma wśród nich lepszych czy gorszych. Z tego względu prosimy o wnikliwe i bardzo uważne przeczytanie wszystkich pytań oraz o szczere odpowiedzi, które odpowiadają Pani/Pana prawdziwym przekonaniom, poglądom, odczuciom, zachowaniom.

Dziękujemy za współpracę w badaniach oraz czas i uwagę im poświęcone.

Prowadzący badania Edyta Widawska, Anna Pierzchała, Piotr Jusik

Link do ankiety:

https://wp.ajd.czest.pl/ankiety/index.php/783775?lang=pl

Facebook