Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Czwartek, 19 Lipiec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 175 Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich typów szkół

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 15 (3x5)

 • Cyberprzestrzeń - opis i elementy prawodawstwa.
 • Zasady dotyczące bezpieczeństwa użytkowania komputera i Internetu.
 • Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży.
 • Jak reagować na cyberprzemoc.
 • Odpowiedzialne korzystanie z Social Media.

83 1500 1533 1215 3003 9718 0000

Telefon: 86 216-42-17 w.17
E-mail: kossakowska|odnlomza.pl| |kossakowska|odnlomza.pl

mgr Bożenna Kossakowska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. technika, informatyka, nauczyciel dyplomowany
 • trener w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii
 • egzaminator egzaminu maturalnego z informatyki
 • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli
 • edukator dorosłych

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • metodyki nauczania informatyki i technologii informacyjnej
 • komputerowego wspomagania dydaktyki
 • edukacji informatycznej
 • zastosowania narzędzi interaktywnych oraz e-learningu w różnych obszarach edukacji
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji wczesnoszkolnej
Facebook