Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Poniedziałek, 28 Maj 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 170 Jak wspierać zdrowie i rozwój uczniów?

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 6

 • Co w podstawach programowych o edukacji zdrowotnej?
 • Strategie nauczania o zdrowiu.
 • Metodyka nauczania o zdrowiu - ćwiczenia.

56 1500 1533 1215 3003 9675 0000

Telefon: 86 216-42-17 w.19
E-mail: pucilowska|odnlomza.pl| |pucilowska|odnlomza.pl

mgr Iwona Puciłowska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pielęgniarstwa, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel przedmiotów zawodowych z obszaru medyczno - społecznego
 • edukator - kurs kwalifikacyjny nadający uprawnienia do pracy edukatorskiej z dorosłymi
 • kursy kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
 • kursy nadające uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy
 • studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji, planowania i metodyki kształcenia zawodowego
 • udzielania pierwszej pomocy
 • metodyki nauczania pierwszej pomocy
Facebook