Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Niedziela, 27 Maj 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 169 Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej - zadania nauczycieli

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 6

 • Obowiązki nauczycieli w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.
 • Pierwsza pomoc w wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.
 • Zasady i algorytmy udzielania pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia.
 • Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych - pokazy, ćwiczenia.

56 1500 1533 1215 3003 9675 0000

Telefon: 86 216-42-17 w.19
E-mail: pucilowska|odnlomza.pl| |pucilowska|odnlomza.pl

mgr Iwona Puciłowska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pielęgniarstwa, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel przedmiotów zawodowych z obszaru medyczno - społecznego
 • edukator - kurs kwalifikacyjny nadający uprawnienia do pracy edukatorskiej z dorosłymi
 • kursy kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
 • kursy nadające uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy
 • studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji, planowania i metodyki kształcenia zawodowego
 • udzielania pierwszej pomocy
 • metodyki nauczania pierwszej pomocy
Facebook