Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Poniedziałek, 28 Maj 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 143 Uważność w procesie edukacyjnym - mindfulness

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich typów szkół

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 4

 • Czym jest pojęcie "uważności"?
 • Możliwe wykorzystanie "uważności" w procesie edukacyjnym.
 • Stosowanie "uważności" jako jednej z technik redukującej stres.
 • Wykorzystanie "uważności" w edukacji na świecie - przykłady dobrych praktyk.

83 1500 1533 1215 3003 9718 0000

dr Jolanta Boryszewska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • dr nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany
 • lider zmian MEN w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • szkolenie i trenig mediatorów - KCM
 • kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - ODN Łomża
 • kurs z zakresu systemowej terapii rodzin - Fundacja "Ursynów"
 • szkoła pomagania przy Ośrodku Twórczości Pedagogicznej w Warszawie

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • prowadzenia ewaluacji wewnętrznej dotyczącej obszaru pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowania
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem trudnym
Facebook