Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Środa, 20 Czerwiec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 141 Strategia nauczania wyprzedzającego w nauczaniu historii i wos

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele historii i wos wszystkich typów szkół

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 5

  • Na czym polega nauczanie wyprzedzające?
  • Etapy strategii wyprzedzającej w nauczaniu historii i wos.
  • Korzyści ze stosowania strategii wyprzedzającej  w pracy z uczniami.
  • Budowanie zestawów e-źródeł do różnych zagadnień z historii i wos.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216-42-17 w.16
E-mail: zgrzywa|odnlomza.pl| |zgrzywa|odnlomza.pl

mgr Bożena Zgrzywa

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

  • mgr  historii, edukator dorosłych, studia podyplomowe - historia, język polski, wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska, nauczyciel dyplomowany
  • wojewódzki konsultant ds. reformy programowej

Prowadzenie zajęć w zakresie:

  • edukacja historyczna i obywatelska
  • projekty edukacyjne w zakresie historii i wos lub przedmiotów humanistycznych
  • edukacja społeczna
  • reforma programowa w zakresie historii i wos
Facebook