Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Niedziela, 27 Maj 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 107 Regulamin rady pedagogicznej i regulamin rady rodziców

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 6

 • Tworzenie regulaminu zgodnie z ustawą Prawo oświatowe.
 • Kompetencje organów stanowionych w regulaminach, a zapisy statutów.
 • Prowadzenie i protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 • Przykładowe regulaminy.

83 1500 1533 1215 3003 9718 0000

Telefon: 86 216-42-17, w.15
E-mail: arcimowicz|odnlomza.pl| |arcimowicz|odnlomza.pl

dr Janina Arcimowicz

Konsultant do spraw oświatowej kadry kierowniczej

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • dr socjologii, nauczyciel dyplomowany
 • edukator dorosłych, uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą
 • trener programu "Wizytator"
 • trener programu "Nowa Szkoła"
 • trener programu "Gimnazjum 2002"
 • Studia Podyplomowe z Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • planowania, organizowania i dokumentowania nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły / placówki oświatowej
 • projektowania pracy szkoły
 • planowania, prowadzenia i dokumentowania ewaluacji wewnętrznej
 • opracowywania narzędzi ewaluacyjnych na potrzeby własnej placówki
 • prowadzenia diagnozy wychowawczej
Facebook