Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Poniedziałek, 28 Maj 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 106 WDN w szkole - analiza realizowanych zadań w roku szkolnym 2017/2018

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: dyrektorzy, liderzy WDN wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 8

 • Unormowania prawne doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • Struktura i zasady opracowywania sprawozdania z realizacji planu działań WDN.
 • Określanie wniosków i kierunków do pracy w roku szkolnym 2018/2019.
 • Diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216-42-17, w.15
E-mail: arcimowicz|odnlomza.pl| |arcimowicz|odnlomza.pl

dr Janina Arcimowicz

Konsultant do spraw oświatowej kadry kierowniczej

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • dr socjologii, nauczyciel dyplomowany
 • edukator dorosłych, uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą
 • trener programu "Wizytator"
 • trener programu "Nowa Szkoła"
 • trener programu "Gimnazjum 2002"
 • Studia Podyplomowe z Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • planowania, organizowania i dokumentowania nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły / placówki oświatowej
 • projektowania pracy szkoły
 • planowania, prowadzenia i dokumentowania ewaluacji wewnętrznej
 • opracowywania narzędzi ewaluacyjnych na potrzeby własnej placówki
 • prowadzenia diagnozy wychowawczej
Facebook