Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Poniedziałek, 18 Czerwiec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 19 Integrowanie celów i działań szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: liderzy zespołów wychowawczych, pedagodzy szkolni, wychowawcy klas

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 8

  • Podstawy prawne procesu wychowania i profilaktyki w szkole.
  • Wartości jako fundament pracy wychowawczej.
  • Procedura scalenia i aktualizacji programu wychowawczego i profilaktycznego.

56 1500 1533 1215 3003 9675 0000

Telefon: 86 216-42-17 w.11
E-mail: rafalska|odnlomza.pl| |rafalska|odnlomza.pl

mgr Marzena Rafalska

Konsultant do spraw projektów edukacyjnych 

(parter pok. nr 4) 

Posiadane uprawnienia i kwalifikacje:

- edukator dorosłych, uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą,

- promotor reformy programowej MEN,

- wykładowca praw człowieka,

- specjalista edukacji obywatelskiej i europejskiej,

- specjalista w zakresie planowania i finansowania projektów edukacyjnych,

- life coach.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

- przygotowania, realizacji i finansowania projektów edukacyjnych,

- edukacji obywatelskiej, europejskiej, międzykulturowej i globalnej,

- edukacji o prawach człowieka, prawach dziecka i ucznia,

- współpracy szkoły ze społecznością lokalną,

- komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji,

- coachingowego wsparcia rozwoju osobistego i zawodowego nauczycieli.

Facebook