Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Środa, 20 Czerwiec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 91 Projektowanie i analiza algorytmów z wykorzystaniem programu "magiczne bloczki"

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele informatyki różnych typów szkół

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 10 (2x5)

 • Środowisko projektowe programu "Magiczne Bloczki".
 • Projektowanie prostych algorytmów, liczby parzyste i nieparzyste, NWD, liczby Fibonacciego, Sortowanie liczb itp.
 • Analiza algorytmów.

56 1500 1533 1215 3003 9675 0000

Telefon: 86 216-42-17 w.17
E-mail: kossakowska|odnlomza.pl| |kossakowska|odnlomza.pl

mgr Bożenna Kossakowska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. technika, informatyka, nauczyciel dyplomowany
 • trener w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii
 • egzaminator egzaminu maturalnego z informatyki
 • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli
 • edukator dorosłych

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • metodyki nauczania informatyki i technologii informacyjnej
 • komputerowego wspomagania dydaktyki
 • edukacji informatycznej
 • zastosowania narzędzi interaktywnych oraz e-learningu w różnych obszarach edukacji
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji wczesnoszkolnej
Facebook