Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Poniedziałek, 18 Czerwiec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 77 W liturgii odkrywamy Boga

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele religii wszystkich typów szkół

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 6

 • Znaczenie symboli używanych podczas liturgii.
 • Symbolika gestów i postaw ciała przyjmowanych podczas liturgii.
 • Funkcje liturgiczne.
 • Księgi liturgiczne używane podczas Eucharystii.

56 1500 1533 1215 3003 9675 0000

Telefon: 86 216-42-17 w. 12
E-mail: b.rzepnicka|odnlomza.pl| |b.rzepnicka|odnlomza.pl

mgr Bogumiła Rzepnicka

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

 • mgr w zakresie teologii ogólnej, nauczyciel dyplomowany,
 • studia podyplomowe w zakresie etyki.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • katechezy rodzinnej, parafialnej oraz nauczania religii w szkole,
 • dydaktyki i metodyki katechezy,
 • współpracy rodziny i szkoły w procesie wychowania,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • antropologii filozoficznej i polityki rodzinnej.
Facebook