Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Środa, 20 Czerwiec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 55 Realizacja nowej podstawy programowej. Rodzaje zadań i ćwiczeń skuteczne w stopniowym rozwijaniu kompetencji i świadomości językowej

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języków obcych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 4

 • Propozycje zadań i ćwiczeń prowadzących do aktywizacji języka obcego.
 • Skuteczne techniki i strategie przetwarzania i zapamiętywania języka.

83 1500 1533 1215 3003 9718 0000

dr Jolanta Boryszewska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • dr nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany
 • lider zmian MEN w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • szkolenie i trenig mediatorów - KCM
 • kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - ODN Łomża
 • kurs z zakresu systemowej terapii rodzin - Fundacja "Ursynów"
 • szkoła pomagania przy Ośrodku Twórczości Pedagogicznej w Warszawie

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • prowadzenia ewaluacji wewnętrznej dotyczącej obszaru pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowania
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem trudnym
Facebook