Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Piątek, 22 Czerwiec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

KD - 8 Kurs rytmiki

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wychowania przedszkolnego

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 50 (10x5)

 • Podstawy metodyki wychowania muzycznego w przedszkolu, rodzaje aktywności muzycznej.
 • Gimnastyka poranna z muzyką w tle.
 • Taniec elementem integrującym grupę.
 • Zabawy muzyczno - ruchowe z akompaniamentem wykonywanym na żywo oraz przy pomocy muzyki mechanicznej.
 • Muzykowanie indywidualne na instrumentach szkolnych niemelodycznych i melodycznych (flet, dzwonki)

 

UWAGA: uczestnicy powinni być przygotowani do zajęć ruchowych (odpowiednia odzież i obuwie).

83 1500 1533 1215 3003 9718 0000

Telefon: 86 216-42-17 w.17
E-mail: ferenc|odnlomza.pl| |ferenc|odnlomza.pl

mgr Maria M. Ferenc

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • edukator w zakresie tworzenia i oceny programów (wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawoej i gimnazjum), w zakresie zarządzania procesami edukacyjnymi i ewaluacji w oświacie, pomiaru dydaktycznego i oceniania kształtującego,
 • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli j. polskiego, wychowania przedszkolnego
  i edukacji elementarnej oraz kadry kierowniczej w oświacie
 • egzaminator sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej
 • ewaluator, członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego
Facebook