Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Środa, 20 Czerwiec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 26 Ozdoby bożonarodzeniowe z naturalnych materiałów

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wychowania przedszkolnego, świetlic szkolnych i edukacji wczesnoszkolnej

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 4

  • Przykłady ozdób z materiałów przyrodniczych i ekologicznych, łatwodostępnych i bezkosztowych.
  • Wykonanie własnych prac wzorowanych na zaprezentowanych przykładach.

83 1500 1533 1215 3003 9718 0000

Telefon: 86 216-42-17 w.17
E-mail: ferenc|odnlomza.pl| |ferenc|odnlomza.pl

mgr Maria M. Ferenc

Kwalifikacje i uprawnienia:

  • edukator w zakresie tworzenia i oceny programów (wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawoej i gimnazjum), w zakresie zarządzania procesami edukacyjnymi i ewaluacji w oświacie, pomiaru dydaktycznego i oceniania kształtującego,
  • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli j. polskiego, wychowania przedszkolnego
    i edukacji elementarnej oraz kadry kierowniczej w oświacie
  • egzaminator sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej
  • ewaluator, członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego
Facebook