Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Poniedziałek, 18 Czerwiec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 5 Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 8

 • Zakres nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.
 • Źródła planowania - analiza zadań do realizacji w roku szkolnym 2017/2018.
 • Zasady planowania - przykładowa struktura planu nadzoru pedagogicznego.
 • Dokumentowanie zadań realizowanych w ramach nadzoru pedagogicznego.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216-42-17, w.15
E-mail: arcimowicz|odnlomza.pl| |arcimowicz|odnlomza.pl

dr Janina Arcimowicz

Konsultant do spraw oświatowej kadry kierowniczej

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • dr socjologii, nauczyciel dyplomowany
 • edukator dorosłych, uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą
 • trener programu "Wizytator"
 • trener programu "Nowa Szkoła"
 • trener programu "Gimnazjum 2002"
 • Studia Podyplomowe z Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • planowania, organizowania i dokumentowania nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły / placówki oświatowej
 • projektowania pracy szkoły
 • planowania, prowadzenia i dokumentowania ewaluacji wewnętrznej
 • opracowywania narzędzi ewaluacyjnych na potrzeby własnej placówki
 • prowadzenia diagnozy wychowawczej
Facebook