Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Czwartek, 19 Lipiec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej
05.12.2017

Zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy,

Pracownicy Szkół i Placówek Oświatowych

Przedstawiciele organów prowadzących szkoły w województwie Podlaskim

Serdecznie zapraszam

na konferencję: Uczeń z epilepsją w przedszkolu i szkole – pokonajmy bariery !, która odbędzie się 13 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4. Konferencja objęta jest patronatem honorowym Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku.

Osoby zainteresowana udziałem w konferencji prosimy o rejestrację poprzez formularz elektroniczny.

Ewa Ściana
Dyrektor
Centrum Edukacji Nauczycieli
w Białymstoku

Program konferencji

Uczeń z epilepsją w przedszkolu i szkole – pokonajmy bariery !

Moduł I

12.00 - 12.10 - Otwarcie konferencji –  Pani Ewa Ściana, Dyrektor CEN w Białymstoku

12.10 - 12.25 - Wystąpienie przedstawiciela KO w Białymstoku

12.25 - 13.10 - Padaczka w ujęciu neurologicznym jako najczęściej występująca choroba neurologiczna u dzieci i młodzieży – Dr n.med. Barbara Zadrożna

13.10 - 13.20 - Stan przygotowania nauczycieli wychowawców do pracy z uczniem z padaczką

13.20 - 13.30 - Przerwa kawowa

Moduł II

13.30 - 14.30 - sesja warsztatowa pt. Nauczyciel – a uczeń/dziecko z padaczką

I grupa – Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych. – Małgorzata Dunaj – Baczewska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

II grupa – Nauczyciele wychowawcy gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, burs i internatów.  – Grażyna Łaniewska – konsultant ds. wychowania i profilaktyki

14.30 - Catering

Facebook