Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Wtorek, 21 Sierpień 2018
Biuletyn Informacji Publicznej
25.04.2018

Zaproszenie do udziału w Wojewódzkim Konkursie Metodycznym

Zapraszamy nauczycieli wszystkich szkół województwa podlaskiego do udziału w Wojewódzkim Konkursie Metodycznym „ROK NIEPODLEGŁOŚCI”

Konkurs został objęty honorowym patronatem Wojewody Podlaskiego oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty.

 

1. Cel konkursu

Konkurs ma na celu uczczenie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, wzmacnianie postaw patriotycznych oraz podkreślenie roli niepodległości jako kluczowej wartości dla społeczeństwa polskiego.

2. Uczestnicy konkursu

Konkurs jest skierowany do nauczycieli wszystkich typów szkół województwa podlaskiego.

3. Organizator konkursu

Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Metodycznego „Rok Niepodległości” jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki.

4. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się 23 marca 2018 r. i kończy się 24 maja 2018 r.

5. Zasady konkursu

1.Konkurs odbywa się jednoetapowo.

2.Przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:

  • scenariusz lekcji wychowawczej lub cykl scenariuszy poświęconych stuleciu Niepodległej,
  • scenariusz uroczystości szkolnej poświęconej stuleciu Niepodległej,
  • projekt edukacyjny poświęcony stuleciu Niepodległej.

3.Wymagania formalne dotyczące opisu lekcji/uroczystości/projektu:

  • wersja elektroniczna w formacie Word, czcionka 12, odstęp 1,5, grafika w formacie .jpg,
  • opis powinien zawierać: temat, cele, materiały niezbędne do realizacji, czas trwania, miejsce realizacji oraz opis przebiegu lekcji/uroczystości/projektu,
  • materiały pomocnicze powinny stanowić załącznik do opisu lekcji/uroczystości/projektu.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie konkursu zamieszczonym poniżej w załączniku.

a  Regulamin konkursu

a  Załącznik nr 1 – Licencje Creative Commons

a  Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy

Facebook