Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Środa, 22 Listopad 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
19.10.2017

Zaproszenie do udziału w szkoleniu finansowanym przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy wszystkich typów szkół

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w imieniu Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku serdecznie zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w warsztatach "Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych - warsztaty kaskadowe dla nauczycieli i dyrektorów szkół". Szkolenie realizowane jest w ramach zadań z zakresu doskonalenia nauczycieli województwa podlaskiego oraz kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.

Czas trwania warsztatów: 24 godziny realizowane w ciągu 3 dni.

NABÓR ZAKOŃCZONY

Ramowy program warsztatów:

I. Cyberprzestrzeń – opis, elementy prawodawstwa.

II. Uzależnienie behawiorystyczne u dzieci i młodzieży. Sygnały ostrzegawcze dotyczące uzależnień medialnych.

III. Zasady dotyczące bezpieczeństwa użytkowania komputera i Internetu.

IV. Jak reagować na cyberprzemoc?

V. Korzystanie z urządzeń mobilnych.

VI. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych. Skutki uzależnień od współczesnych mediów.

VII. Opracowanie scenariusza szkoleń kaskadowych dla nauczycieli.

Uprzejmie prosimy o wytypowanie dowolnej liczby uczestników z Państwa szkoły w terminie do 3 listopada 2017 r. Zgłoszenia można dokonać, korzystając z elektronicznego formularza (po uprzednim wybraniu miejsca szkolenia), na naszej stronie internetowej www.odnlomza.pl.

Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu zgłoszenia system potwierdzi przyjęcie na warsztaty.
Po zamknięciu list /wyczerpaniu wszystkich miejsc na szkolenia/ powiadomimy uczestników o zakwalifikowaniu na warsztaty drogą elektroniczną.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Facebook