Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Środa, 20 Czerwiec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej
04.10.2017

Relacja ze szkolenia

Zorganizowane 3 października 2017 r. dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i plastyki, oraz wychowawców świetlic i burs szkolnych warsztaty pt. Technika iris folding - przygotowanie kart z okazji Dnia Edukacji Narodowej było bardzo inspirujące. Po pierwsze dlatego, że można było nauczyć się samodzielnego wykonywania kart okolicznościowych. Po drugie, uczestnicy podziwiali prace konkursowe w różnych technikach plastycznych, które prowadząca zajęcia Urszula Bielicka-Gromak zaprezentowała w postaci wystawy.

Facebook