Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Czwartek, 19 Lipiec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej
07.12.2017

Relacja z Forum dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Już po raz 28 dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z rejonu łomżyńskiego spotkali się na forum dyskusyjnym.  Tym razem szkolenie odbyło się w Mazurskim Centrum Kongresowo – Wypoczynkowym  „Zamek – Ryn” w dniach 30.11.2017r. - 1.12.2017r. W szkoleniu uczestniczył Pan Witold Gronostajski  - Dyrektor Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatury w Łomży. Myślą przewodnią spotkania było „Zarządzanie w nowej rzeczywistości szkolnej”.

W programie szkolenia ujęto następujące zagadnienia:

  1. Aktualna sytuacja prawna w oświacie - analiza problemu. Wdrażanie nowej podstawy programowej - nadzór i odpowiedzialność - Jan Lewandowski
  2. Formalno – prawne zasady organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zmiany w prowadzeniu dokumentacji szkolnej - Jan Lewandowski
  3. Podsumowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły /placówki oświatowej za I półrocze roku szkolnego 2017/2018 – Janina  Arcimowicz

Ta forma szkolenia dyrektorów  od lat sprzyja integracji i stanowi ciekawą płaszczyznę wymiany doświadczeń. Daje również   możliwości – ze względu na dużą liczbę uczestników  -  rozpoznawania potrzeb i oczekiwań oświatowej kadry kierowniczej w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych.

Facebook