Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Poniedziałek, 18 Czerwiec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej
05.01.2018

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma”

Serdecznie zapraszam do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Orzeł Biały – nasza duma” organizowanym w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, przypadającą w 2018 r. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek oświatowo – wychowawczych. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży znaczeniem symboli naszej państwowości, a także popularyzacja wiedzy o godle narodowym jako jednym z najistotniejszych znaków polskiego państwa od początków jego dziejów do czasów obecnych. Zadaniem uczestników jest przedstawienie swojej wizji polskiego orła w dowolnej technice plastycznej.

Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać do 10 stycznia 2018 r. Termin dostarczenia prac - do 10 marca 2018 r. Jedna szkoła/placówka może zgłosić nie więcej niż 3 prace. Miejscem zgłoszenia udziału w konkursie i dostarczenia prac jest biuro senatorskie właściwe dla szkoły/placówki z danego okręgu wyborczego.

Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie: www.kuratorium.bialystok.pl

Facebook