Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Wtorek, 16 Styczeń 2018
Biuletyn Informacji Publicznej
11.05.2017

KK - 1 - Kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą

Ośrodek Doskonalenia w Łomży ogłasza nabór na Kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą.

Nowa edycja kursu realizowana będzie według programu zatwierdzonego 10 listopada 2015 r. przez Ministra Edukacji Narodowej (zgodnie z §18 a ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1041 z późn. zm.) zastępuje on dotychczas obowiązujący ramowy program kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej z 25 sierpnia 1999 r.

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą lub placówką oświatową.

Odbiorcy: dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele spełniający wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska w poszczególnych typach szkół i placówek.

Miejsce realizacji: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

Czas realizacji: zgodnie z wytycznymi MEN, kurs trwa 9  miesięcy – 210 godzin.

Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne:

1) przywództwo edukacyjne w szkole;

2) przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;

3) polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku;

4) zarządzanie zasobami ludzkimi;

5) zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;

6) zarządzanie własnym rozwojem zawodowym;

 

Termin rozpoczęcia kursu: z chwilą zebrania grupy i po uzyskaniu zgody na organizację kursu Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Koszt kursu: 1500 zł  przy grupie 25 osobowej.

Zgłoszenia: osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych zgłoszeń przy użyciu formularza.

Termin przyjmowania zgłoszeń na kurs: maj – wrzesień 2017r.

Informacji udziela: Janina Arcimowicz  tel. 86 216 42 17

Kliknij w LINK aby zapisać się na kurs.

 

Facebook