Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Środa, 20 Czerwiec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej
04.10.2017

Gala Konkursu „Dekalog i wartości”

Dnia 29 września w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji odbyła się Gala Konkursu „Dekalog i wartości” realizowanego metodą projektu.  Celem  konkursu było ukazanie i rozpowszechnienie wartości zawartych w Dekalogu, a także propagowanie metody projektu edukacyjnego jako skutecznej metody kształcenia. Była to odpowiedź  Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży i Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji na priorytet zawarty w kierunkach polityki oświatowej państwa sformułowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  o wychowaniu do wartości.

Wychowując człowieka staramy się osiągnąć jakiś cel, z naszego punktu widzenia istotny dla jednostki lub społeczeństwa, albo też dla jednego i drugiego. Wychowanie jest więc procesem integracji człowieka wokół wartości. W socjologii i psychologii poprzez wartość rozumie się najczęściej to wszystko, co wiąże się z pozytywnymi emocjami, co skupia w sobie pragnienie i dążenie człowieka, co uważa się za ważne i istotne w życiu, godne pożądania, na zdobyciu czego człowiekowi najbardziej zależy oraz czego na co dzień poszukuje jako rzeczy cennej. Wartości wchodzą w skład światopoglądu człowieka i stanowią istotny element regulacji jego zachowania. Nie istnieje wychowanie bez wartości. „Kto wychowuje, wartościuje”, uważa W. Brzezinka. Natomiast M. F. Kaplen twierdzi, że nie da się sensownie mówić o wychowaniu poza wartościami. Wiedza o wychowaniu musi się zatem opierać na wiedzy o wartościach i wiedzy o człowieku. Moralne przykazania zawarte w Dekalogu mają wartość uniwersalną, gdyż są tożsame z wartościami wyznawanymi przez wszystkie tradycje i kultury.

W konkursie realizującym ten temat wzięli udział uczniowie wszystkich typów szkół na terenie diecezji łomżyńskiej. Uczniowie pracowali w poszczególnych zespołach pod kierunkiem swoich opiekunów. Zwycięzcami zostali: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży; Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu oraz Szkoła Podstawowa w Turośli.

Gala Konkursu zgromadziła licznie przybyłych uczestników i zaproszonych gości. Swoją obecnością  zaszczyciła nas Zastępca Prezydenta Miasta Łomży,  Pani Dr Agnieszka Muzyk oraz przedstawiciele różnych instytucji, placówek i mediów, dyrektorzy zwycięskich szkół i opiekunowie uczniów.

Gala Finałowa Konkursu stała się okazją do  świadectwa, wzajemnego umocnienia, a także  wspólnej radości i  otwarcia na  ludzi, którzy zaprezentowali  swoje talenty i umiejętności.

Maria Sieczka

Bogumiła Rzepnicka

Kliknij TUTAJ aby obejrzeć fotogalerię

Facebook