Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Poniedziałek, 18 Czerwiec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej
29.06.2017

Ćwiczenia z matematyki dla klas II-III gimnazjum

Przekazujemy Państwu zestaw kart pracy z matematyki do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasie II-III szkoły gimnazjalnej (kontynuacja opracowania – Ćwiczenia z matematyki-  klasa I).

Zadania sprawdzają umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych aktualnie obowiązującej podstawy programowej i są dostosowane do możliwości ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Karty pracy mogą służyć jako:

  • ćwiczenia na lekcjach,
  • zadania domowe i dodatkowe,
  • utrwalanie wiedzy i umiejętności.

Plik do pobrania:

a Ćwiczenia

Facebook