Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Niedziela, 20 Sierpień 2017
Biuletyn Informacji Publicznej

KS - 1

Prawo oświatowe w szkole/placówce oświatowej - nowości, zmiany, komentarze

KS - 2

Pedagogika F. Froebla w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej

KS - 3

Rola czytania w edukacji

KS - 4

"Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego" Pismo Święte i jego rola w wychowaniu

Facebook