Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Niedziela, 20 Sierpień 2017
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 1

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad dokumentacją pracy nauczyciela

KS - 1

Prawo oświatowe w szkole/placówce oświatowej - nowości, zmiany, komentarze

W - 2

Ocenianie wewnątrzszkolne jako integralna część systemu dydaktycznego szkoły i realizowanego przez nauczyciela procesu dydaktycznego

W - 3

WDN w szkole - planowanie, organizowanie i dokumentowanie

W - 4

Podstawa programowa jako fundament planowania, organizacji i realizacji zadań szkoły - kontekst prawny i praktyka

W - 5

Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

W - 6

Dostosowanie statutów szkół do zmian wynikających z reformy ustroju szkolnego

KD - 4

Nadzór dyrektora nad wykorzystywaniem przez nauczycieli TIK w pracy z uczniami

KD - 5

Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej - przedmiot badania "organizacja pracy świetlicy szkolnej"

KD - 6

Ewaluacja wewnętrzna w zakresie wybranego wymagania wobec przedszkoli

FD - 1

Zarządzanie szkołą w nowej rzeczywistości oświatowej

KL - 1

Klub dyrektorów szkół i placówek oświatowych

KS - 2

Pedagogika F. Froebla w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej

Facebook