Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Poniedziałek, 21 Maj 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

FD - 2

Podsumowanie pracy szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018

KD - 19

Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej - przedmiot badania "bezpieczeństwo uczniów w szkole"

W - 102

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły lub placówki oświatowej - sprawozdanie z realizowanych zadań

W - 103

Co to znaczy wyrównywać szanse edukacyjne? Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole

W - 104

Kontekst prawny działania szkoły. Odpowiedzialność prawna nauczyciela – wybrane zagadnienia

W - 105

Zarządzanie potencjałem (zespołu nauczycieli, grupy uczniów) – o sztuce motywowania

W - 106

Wdn w szkole - analiza realizowanych zadań w roku szkolnym 2017/2018

W - 107

Regulamin rady pedagogicznej i regulamin rady rodziców

KL - 1

Klub dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Facebook