Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Czwartek, 29 Czerwiec 2017
Biuletyn Informacji Publicznej

SP - 1

Oligofrenopedagogika

SP - 2

Socjoterapia

SP - 3

Terapia pedagogiczna

SP - 4

Bibliotekoznawstwo

SP - 5

Informatyka dla nauczycieli

SP - 6

Język angielski dla nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej

SP - 7

Doradztwo zawodowe i edukacyjne z elementami coachingu

SP - 8

Kwalifikacje pedagogiczne

Facebook