Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Czwartek, 23 Listopad 2017
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje organizacyjne

  1. Udział we wszystkich rodzajach form wymaga wypełnienia zgłoszenia (wzór na końcu informatora lub „formularz zgłoszeniowy” na stronie internetowej ODN w Łomży)i przesłania go do siedziby ośrodka.
  2. Na każdą formę doskonalenia należy przysłać oddzielne zgłoszenie.
  3. Przeprowadzenie szkolenia członków rady pedagogicznej w szkole, która zamawia szkolenie, także wymaga zgłoszenia pisemnego przez dyrektora placówki. Należy podać temat z listy proponowanej przez ODN lub ewentualnie własny oraz zaproponować termin spotkania. Po otrzymaniu zgłoszenia przedstawiciel ośrodka, skontaktuje się ze szkołą i ustali szczegóły dotyczące treści oraz organizacji szkolenia.
  4. Przysłanie zgłoszenia jest równoważne z deklaracją udziału w zajęciach.
  5. Warunkiem realizacji każdego szkolenia jest skompletowanie odpowiednio licznej grupy uczestników.
  6. Zajęcia szkoleniowe będą odbywały się przede wszystkim w systemie popołudniowym i sobotnio-niedzielnym.
  7. O zakwalifikowaniu do danej grupy lub odwołaniu zajęć zainteresowani nauczyciele zostaną powiadomieni przez organizatora na tydzień przed zajęciami e-mailem podanym w zgłoszeniu, natomiast przypomnienie wyślemy sms na numer telefonu.
  8. Terminy przyjmowania zgłoszeń na wszystkie szkolenia do 25 września 2017 r. (termin nieprzekraczalny: miesiąc przed dniem rozpoczęcia formy doskonalenia).
  9. Informacje o formach doskonalenia znajdują się też na stronie internetowej www.odnlomza.pl
  10. Druki zgłoszeń należy przesyłać na adres:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
Pl. Kościuszki 2
18 - 400 Łomża

 

Inne dane adresowe ODN:

Poczta e-mail: odn@odnlomza.pl
Telefon:  (086) 216 42 17
Fax: (086) 216 57 25

Facebook