Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Czwartek, 23 Listopad 2017
Biuletyn Informacji Publicznej

Formy doskonalenia IX 2017 r. - I 2018 r.

Oferta doskonalenia na okres IX 2017 - I 2018 r. uwzględnia wymagania wobec szkół i placówek oraz kierunki polityki oświatowej państwa. Podstawę do jej tworzenia stanowiły również wnioski z diagnozy przeprowadzonej podczas konferencji majowych, dotyczących nowej podstawy programowej w szkołach podstawowych oraz wnioski z różnorodnych badań zewnętrznych, w tym egzaminów.

W proponowanych formach doskonalenia – kursach, warsztatach, konferencjach, szkoleniach rad pedagogicznych oraz sieciach współpracy zwracamy szczególną uwagę na wynikające z reformy programowej nowe zadania, gwarantujące skuteczne wprowadzanie zmian w oświacie. Zarówno oferta skierowana do dyrektorów szkół i placówek, jak i nauczycieli wychodzi naprzeciw najpilniejszym potrzebom edukacyjnym związanym z zarządzaniem placówkami, wychowaniem, pomocą psychologiczno - pedagogiczną, kształceniem specjalnym i integracyjnym i efektywną organizacją procesów edukacyjnych w szkołach ogólnokształcących i zawodowych.

W szkoleniach kładziemy nacisk na propagowanie nowoczesnych metod pracy oraz skuteczne sposoby rozwijania kompetencji poznawczych i społecznych uczniów, uwzględnionych w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów. Z myślą
o podnoszeniu efektywności działań wychowawczych nauczycieli przygotowaliśmy również szeroką ofertę szkoleń rozwijających różne umiejętności w tym zakresie.

Podobnie jak w poprzednich latach zapraszamy zainteresowane szkoły do uczestnictwa w programie kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych. Uczestnikom programu gwarantujemy dostosowane do potrzeb i oczekiwań szkolenia oraz inne formy wsparcia, realizowane bezpośrednio w szkole po uprzednim przeprowadzeniu warsztatu diagnostyczno- rozwojowego i opracowaniu Rocznego Planu Wspomagania.

Z doświadczenia wiemy, że ta forma działania, dzięki zastosowaniu systemowych rozwiązań, wynikających bezpośrednio z potrzeb szkoły przynosi bardzo dobre efekty.

We wrześniu zapraszamy Państwa na konferencje rejonowe organizowane w Zambrowie, Kolnie, Wysokiem Mazowieckiem i w Łomży. Podczas konferencji będziecie Państwo mieli okazję pogłębić swoją wiedzę w zakresie nauczanego przedmiotu oraz zapoznać się z kierunkami polityki oświatowej państwa i naszą aktualną ofertą.

Mamy nadzieję, że zaproponowane w Informatorze szkolenia zainteresują Państwa, a udział w nich pozwoli na doskonalenie własnych kompetencji i wzbogacenia warsztatu pracy.

Życzymy udanego roku szkolnego i zapraszamy na przygotowane z dużą starannością przez naszych konsultantów formy doskonalenia.

Dyrektor

Zbigniew Kossakowski

Facebook