Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Czwartek, 29 Czerwiec 2017
Biuletyn Informacji Publicznej

Formy doskonalenia II 2017 r. - VI 2017 r.

Przedstawiamy ofertę doskonalenia na okres II 2017 - VI 2017 r. Została opracowana z myślą o różnorodnych potrzebach osób i instytucji, które korzystają z naszych usług. Proponujemy formy wspierania rozwoju kompetencji pojedynczych nauczycieli oraz formy adresowane do zespołów zadaniowych i rad pedagogicznych wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

W trosce o poprawność merytoryczną oraz atrakcyjność naszych szkoleń, uwzględniamy aktualne zmiany w systemie oświaty oraz nowinki metodyczne na wszystkich etapach edukacji. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę i bardzo dobre warunki lokalowe. Poprzez aktualną ofertę chcemy wspomagać szkoły i placówki w realizacji obowiązujących kierunków polityki oświatowej państwa:

  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  3. Kształtowania postaw. Wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Oprócz form przewidzianych do realizacji w siedzibie ośrodka, przygotowaliśmy propozycje szkoleń bliżej szkół: w powiatach i gminach. Oferujemy też prowadzenie zajęć w szkołach, jeśli otrzymamy takie zamówienie. Zainteresowanych systematyczną wymianą doświadczeń zawodowych oraz tworzeniem nowych rozwiązań zapraszamy do uczestnictwa w sieciach współpracy i samokształcenia, zwanych klubami, w których zajęcia są cyklicznie realizowane przez cały rok.

W roku szkolnym 2016/2017 kontynuujemy realizację programu kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych, w którym można uczestniczyć na zasadzie równego dostępu. Warunkiem jest zgłoszenie chęci do ODN i uzgodnienie Rocznego Planu Wspomagania. Zakres działań tej nowej formy doskonalenia każdorazowo wynika z pogłębionej diagnozy potrzeb rozwojowych konkretnej szkoły.

We wrześniu zapraszamy na konferencje w rejonach: Zambrów, Kolno, Wysokie Mazowieckie i Łomża. Celem tych spotkań jest prezentacja treści merytorycznych, zgodnych z założeniami aktualnej polityki oświatowej w powiązaniu z naszą ofertą doskonalenia.
Przez cały rok szkolny oferujemy możliwość konsultacji w siedzibie ODN. Przypominamy o możliwości uzyskania opinii na temat innowacji pedagogicznych oraz programów nauczania.

Zachęcamy do systematycznego odwiedzania naszej strony internetowej www.odnlomza.pl, gdzie znajduje się szczegółowy terminarz szkoleń, informacje o dodatkowych formach i działaniach oraz harmonogramy pracy konsultantów. Korzystając z zamieszczonego tam formularza zgłoszeniowego, można elektronicznie zarejestrować się na wybrane formy.

Życzymy Państwu udanego roku szkolnego 2016/2017 i spełnienia planów zawodowych.

Dyrektor
Zbigniew Kossakowski

Facebook