Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Czwartek, 29 Czerwiec 2017
Biuletyn Informacji Publicznej

KL - 1

Klub dyrektorów szkół i placówek oświatowych

KD - 19

Arkusz kalkulacyjny w pracy dyrektora szkoły

KS - 8

Prawo oświatowe w szkole/placówce oświatowej - nowości, zmiany, komentarze

W - 90

Procedura oceny pracy nauczyciela

W - 91

Jak przygotować szkołę do kontroli zewnętrznych?

W - 92

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki

FD - 2

Podsumowanie pracy szkoły/placówki w roku szkolnym 2016/2017

W - 93

Ochrona przetwarzanych danych osobowych uczniów, ewidencji

W - 94

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad dokumetacją pracy nauczyciela

W - 95

Integrowanie celów i działań szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki

W - 96

Psychologiczne pułapki w procesie oceny pracy nauczyciela i udzielania informacji zwrotnej

W - 97

Jak przygotować się do zmiany statutów

W - 98

Kompetencje rady rodziców - udział w procesach decyzyjnych dotyczących funkcjonowania szkoły

W - 99

Organizacja pracy zespołowej w radzie pedagogicznej. Rola i zadania lidera

W - 100

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi na terenie szkoły/placówki

W - 101

Wizyta studyjna w przedszkolu "Żółty Słonik"

W - 102

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

W - 149

Kajedoskop szkół - dobre praktyki w praktyce

Facebook