Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Wtorek, 21 Sierpień 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Marzena Rafalska

Konsultant do spraw projektów edukacyjnych 

(parter pok. nr 4) 
tel:+86 216-42-17 w.11
e-mail: rafalska

Godziny pracy: 

środa 8:30-14:30
czwartek: 8:30-14:30
piątek 8:30-14:00
Konsultacje w godzinach pracy

Posiadane uprawnienia i kwalifikacje:

- edukator dorosłych, uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą,

- wykładowca praw człowieka,

- specjalista edukacji obywatelskiej i europejskiej,

- ekspert Rady Europy w obszarze EDC/HRE (Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education)

- specjalista w zakresie planowania i finansowania projektów edukacyjnych,

- life coach.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

- przygotowania, realizacji i finansowania projektów edukacyjnych,

- edukacji obywatelskiej, europejskiej, międzykulturowej i globalnej,

- edukacji o prawach człowieka, prawach dziecka i ucznia,

- programowania pracy szkoły, w tym procesu wychowania,

- współpracy szkoły ze społecznością lokalną, współpracy zespołów nauczycielskich,

- komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji,

- coachingowego wsparcia rozwoju osobistego i zawodowego nauczycieli.

 

Oferta szkoleń na II półrocze roku szkolnego 2017/18

Zapraszam wszystkich zainteresowanych na organizowane przez mnie w II półroczu szkolenia:

L.p.

Temat

Ilość godzin

Data

Odbiorcy

1.

W- 112, Wychowanie do wartości jako zadanie wszystkich nauczycieli.

     8

10.03.2018

wychowawcy klas, zainteresowani nauczyciele

2.

W- 111, W centrum ludzkich relacji. Psychologiczne pułapki w pracy wychowawcy i pedagoga.

    8

12.03.2018

pedagodzy, wychowawcy klas

3.

W- 114, Kształtowanie postawy prospołecznej/patriotycznej/obywatelskiej jako zadanie wychowawcze szkoły.

    8

07.04.2018

wychowawcy klas,  zainteresowani  nauczyciele

4.

W- 110, (Nie)typowi w szkole.

8

09.04.2018

psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy klas

5.

W- 113, Empatii można się nauczyć.

    8

12.05.2018

wychowawcy klas, zainteresowani  nauczyciele

 

Tematy szkoleń rad pedagogicznych

 

 

 

1.

Wychowanie do wartości jak zadanie wszystkich nauczycieli

    4

do ustalenia

rady pedagogiczne szkół

 

Oferta szkoleń na I półrocze roku szkolnego 2017/18

Zapraszam na warsztaty zaplanowane w I półroczu bieżącego roku szkolnego.

L.p.

Temat

Ilość godzin

Data

Odbiorcy

1.

Integrowanie celów i działań szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki

8

22.09. 2017

liderzy zespołów wychowawczych, pedagodzy szkolni, wychowawcy klas

2.

Aktywizacja i włączanie uczniów w pracę samorządu uczniowskiego

8

07.10.2017

wychowawcy klas, opiekunowie SU

3.

Jak rozmawiać z uczniami na tematy kontrowersyjne?

8

21.10. 2017

wychowawcy klas, wychowawcy placówek opiekuńczych , nauczyciele WOS

4.

ADHD – europejskie standardy oddziaływań  (prowadzenie : Katarzyna Koszewska)

8

23.10. 2017

psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy klas

5.

Wychowanie do wartości jako zadanie wszystkich nauczycieli

8

18.11.2017.

wychowawcy klas, nauczyciele wszystkich typów szkół

6.

Zaburzenia rozwoju dzieci w obszarze emocjonalnym  (prowadzenie : Katarzyna Koszewska)

8

27.11. 2017

psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy klas

7.

Budowanie demokratycznej kultury szkoły

8

02.12. 2017

wychowawcy klas, nauczyciele wszystkich typów szkół

8.

Irena Sendlerowa jako wzór osobowy w pracy wychowawczej

8

13.01. 2018

wychowawcy klas, nauczyciele wszystkich typów szkół

 

Tematy szkoleń rad pedagogicznych

 

 

 

1.

Wychowanie do wartości jak zadanie wszystkich nauczycieli

4

do ustalenia

rady pedagogiczne szkół

2.

Integrowanie celów i działań szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki

4

do ustalenia

rady pedagogiczne szkół

Kompetencje międzykulturowe. Materiały edukacyjne dla rad pedagogicznych.

Polecam Państwa uwadze nową publikację ORE (redakcja merytoryczna Marzena Rafalska) : "Kompetencje międzykulturowe. Materiały edukacyjne dla rad pedagogicznych". Zachętą do zapoznania się z nią niech będą słowa wstępu profesora Jerzego Nikitorowicza:

"Zapraszam Nauczycieli do dialogu międzykulturowego, który będzie wynikiem trudnego procesu równoważenia emocji, wyciszania i niwelowania negatywnych odczuć w reagowaniu na Innych nacechowanym uprzedzeniami, negatywnymi stereotypami i lękami.
Proponuję zapoznanie się i korzystanie z niniejszej pracy, która z pewnością wesprze Państwa w procesie kształtowania umiejętności przechodzenia od reakcji do interakcji z Innymi, skłoni do bezpośredniego dialogu, pomoże Państwu i zbliży do potrzeb i motywacji zauważania, doświadczania, chęci poznania i zrozumienia, a w konsekwencji – współpracy i współdziałania z Innym i jego kulturą. Sądzę, że praca ta zachęci Państwa do rozwijania i wyrażania postawy tolerancji w trudnym dziele nabywania i kształtowania kompetencji międzykulturowych."

Kompetencje międzykulturowe. Materiały edukacyjne dla rad pedagogicznych. - Pobierz plik

Demokratyczne szkoły w Ukrainie

1 marca w Ministerstwie Oświaty i Nauki w Kijowie odbyło się uroczyste otwarcie 3-letniego programu "Demokracja w szkole".  W programie weźmie udział 120 ukraińskich szkół, które wraz ze społecznością lokalną będą wprowadzać demokratyczne zmiany w różnych sferach pracy szkoły. Uczestniczę w tym programie w charakterze eksperta, osoby, która może podzielić się polskim doświadczeniem w tej dziedzinie.

Oferta szkoleń na I semestr roku szkolnego 2015/16

Zapraszam na szkolenia w I semestrze nowego roku szkolnego

więcej

Letnia Akademia "Demokracja w szkole"

W dniach 11-18 lipca odbyła się w Polsce szósta Letnia Akademia „Demokracja w szkole”, dla przedstawicieli szkół i organizacji partnerskich z 6 krajów Partnerstwa Wschodniego. Letnia Akademia to wydarzenie, które jest dobrą praktyką edukacyjną Rady Europy. Od 4 lat jestem trenerem Letniej Akademii.

więcej

Seminarium Rady Europy w Budapeszcie

W dniach 02-06 lipca w Europejskim Centrum Młodzieży w Budapeszcie  odbyło się seminarium regionalne dotyczące wdrażania Karty Edukacji Obywatelskiej i Edukacji o Prawach Człowieka. Przedstawiałam tam polskie doświadczenia związane z demokratyzacją systemu oświaty w Polsce w ostatnich 20 latach.

Działania antydyskryminacyjne w szkole

Pod adresem : http://eid.edu.pl/publikacje/rzecz_o_dzialaniach_antydyskryminacyjnych,482.html  znajduje się ważny artykuł o możliwości prowadzenia działań antydyskryminacyjnych w szkole. Artykuł Małgorzaty Jonczy - Adamskiej opiera się na diagnozie zawartej w raporcie Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej "Dyskryminacja w szkole - obecność nieusprawiedliwiona".

Konferencja w Kijowie "Wsparcie polityki w obszarze EDC/HRE"

W dniach 4-5 czerwca w Kijowie odbyła się konferencja otwierająca wspólny program Unii Europejskiej I Rady Europy "Wsparcie polityki edukacyjnej w zakresie kształtowanie demokratycznego obywatelstwa i edukacji o prawach człowieka w 6 krajach Partnerstwa Wschodniego”.

więcej

Konferencja UNICEF Georgia w Tbilisi "Kształtowanie gotowości szkolnej"

Konferencja UNICEF Georgia w Tbilisi Kształtowanie gotowości szkolnej

W dniu 19 maja w Tbilisi odbyło się spotkanie, zorganizowane przez UNICEF Gruzja, poświęcone systemowym rozwiązaniom reformy edukacji przedszkolnej w Gruzji.

więcej

Seminarium "Szkoła bez dyskryminacji"

W dniach  9-11 marca, w Sulejówku, uczestniczyłam w seminarium „Szkoła bez dyskryminacji”. Przedstawiciele Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej zaprezentowali raport „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona”, który stał się punktem wyjścia do dyskusji i planowania działań antydyskryminacyjnych.

więcej

Konferencja we Lwowie „Równy dostęp do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym z obszarów wiejskich”

Konferencja we Lwowie „Równy dostęp do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym z obszarów wiejskich”

W dniach 24-26 kwietnia br. odbyła się we Lwowie konferencja podsumowująca realizację projektu „Utworzenie systemu alternatywnych form edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich”.
W spotkaniu na temat „Równy dostęp do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym z obszarów wiejskich” uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu: Stowarzyszenia Edukator, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży i Centrum Inicjatyw Oświatowych ze Lwowa.

więcej

Konferencja "Szkoła bez przemocy"

Konferencja Szkoła bez przemocy

W dniach 17-19 lutego w Biszkeku (Kirgistan) uczestniczyłam w konferencji „Szkoła bez przemocy”, zorganizowanej przez Ligę Obrońców Praw Dziecka i British Council. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele szkół, organizacji pozarządowych i organizacji międzynarodowych działających na rzecz promowania tolerancji i praw dziecka. W swoim wystąpieniu zaprezentowałam polskie programy poświęcone przeciwdziałaniu przemocy i promowaniu tolerancji w szkole.

więcej
Facebook