Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Czwartek, 19 Lipiec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

dr Jolanta Boryszewska

Konsultant do spraw opieki i wychowania

(parter. pok. nr 4)
tel:+86 216-42-17 w.11
boryszewska

Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 – 15.00
wtorek: 8.00-16.00
środa: 11.30 – 17.30
czwartek: 8.00 – 15.00
piątek: 8.00 – 15.00
Konsultacje w godzinach pracy

Oferta: I półrocze roku szkolnego 2017/2018

Temat szkolenia Forma Data realizacji Podstawowe informacje o szkoleniu
1

Gry planszowe i zabawy ruchowe w świetlicy szkolnej jako Forma aktywnego spędzania czasu w szkole

Prowadząca - Ewa Matejkowska

W- 7 14.11.2017r.
 • Wstęp - krótka wykładnia o planowaniu i dokumentowaniu pracy świetlicy szkolnej.
 • Aktywizowanie dzieci w zabawach integracyjnych, twórczych i odtwórczych.
 • Poznanie gier i zabaw integracyjnych.
 • Zabawy z chustą animacyjną KLANZA.
 • Wprowadzenie do planowania i prowadzenia gier terenowych.
 • Rozwijanie indywidualnych uzdolnień dzieci w tym sportowych i organizacyjnych
2 Opracowanie i ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły KD-7 5 i 25.10. oraz 23.11.2017 r.
 • Analiza zadań związanych z planowaniem działań wychowawczo-profilaktycznych w świetle najnowszych aktów prawnych.
 • Diagnoza - podstawa planowania pracy wychowawczo-profilaktycznej szkoły.
 • Zasady opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 • Tworzenie przykładowych elementów programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 • Analiza najczęściej popełnianych błędów przy opracowywaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 • Projekt ewaluacyjny – struktura i zasady opracowywania.
 • Metodologia badań – metody i przykładowe narzędzia.
 • Raport ewaluacyjny – struktura i zasady opracowywania.
3

Wychowanie i profilaktyka w szkole

Prowadzący:

prof. Z.B. Gaś i dr W. Poleszak

W-8

13.09. 2017 r.

 • Wykład przeznaczony dla wszystkich uczestników szkolenia: Wychowanie i profilaktyka w szkole (2 godz. lekcyjne).
 • Warsztat 1 - grupa I: Co się dzieje w szkole, czyli diagnoza środowiska szkolnego na potrzeby programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły (2 godz. lekcyjne).
 • Warsztat 2 - grupa II: Jak działać w szkole, czyli budowanie i realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły (2 godz. lekcyjne).
 • Warsztat 1 - grupa II: Co się dzieje w szkole, czyli diagnoza środowiska szkolnego na potrzeby programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły (2 godz. lekcyjne).
 • Warsztat 2 - grupa I: Jak działać w szkole, czyli budowanie i realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły (2 godz. lekcyjne).

Warsztaty będą prowadzone wymiennie w dwu równoległych grupach przez prof. Zbigniewa B. Gasia i dr Wiesława Poleszaka.

Liczba miejsc ograniczona.

O uczestniczeniu w szkoleniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

4 Co zrobić, aby naszym uczniom chciało się chcieć - elementy tutoringu w szkole

W-9

 

 

20.10. 2017r.

 

 

 • Motywowanie uczniów (i siebie) do pracy w świetle najnowszych teorii motywacji.
 • Aby pierwsze było pierwsze - jak pomóc naszym uczniom (i sobie) wyznaczać priorytety i zarządzać czasem.
5 Pomysły do wykorzystania w pracy wychowawczej z klasą W-10 17.11.2017 r.
 • Ramy formalno-prawne określające działania wychowawcze nauczyciela.
 • Metody pracy wychowawczej.
 • Różnorodne pomysły do wykorzystania w pracy wychowawczej z klasą.
6 Przemoc rówieśnicza 0 co działa, co nie działa, a co szkodzi? W-11 2.12.2017r.
 • Zjawisko przemocy rówieśniczej - co widzimy a czego nie?
 • Bullying - charakterystyka zjawiska w codzienności szkolnej.
 • Przyczyny i konsekwencje bullyingu.
 • Mechanizmy psychologiczne - jak ich znajomość przełożyć na praktykę?
 • Profilaktyka bullyingu - co można zrobić w nowej klasie?
 • Jak reagować przy pierwszych sygnałach.
 • Co robić, kiedy sprawy zaszły za daleko?
7

Realizacja nowej podstawy programowej. Metoda projektu na lekcjach języków obcych

Prowadzący: Dorota Hołownia-Dudek (CEN w Suwałkach)

W-54 23.11.2017 r.
 • Rozwijanie u uczniów umiejętności współpracy w grupie i obserwowania rzeczywistości.
 • Wdrażanie zdobytej wiedzy do praktycznego działania, samooceny i osiągania samodzielności.
 • Łączenie umiejętności przedmiotowych i kluczowych.
 • Integrowanie wiedzy szkolnej.
 • Walory wychowawcze metody projektu.
8

Realizacja nowej podstawy programowej. Rodzaje zadań i ćwiczeń skuteczne w stopniowym rozwoju kompetencji i świadomości językowej

Prowadzący: Dorota Hołownia-Dudek (CEN w Suwałkach)

W-55 16.11.2017r.
 • Propozycje zadań i ćwiczeń prowadzących do aktywizacji języka obcego.
 • Skuteczne techniki i strategie przetwarzania i zapamiętywania języka.
9

EFEKTYWNE METODY PRACY NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Prowadzący: Anna Faszcza

 

W-56 18.11.2017 r.
 • Krótki wstęp o specyfice rozwojowej dzieci w szkole podstawowej.
 • Wspomaganie zakresu nowej podstawy programowej przez stosowanie naturalnych metod nauczania w warunkach szkolnych. Przykłady dobrych praktyk.
 • Gry i zabawy językowe.
 • Przykłady dobrych praktyk.
10

PIOSENKA NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO

Prowadzący: Martyna Polkowska i Jolanta Simon

W-57 28.10.2017 r.
 • Dlaczego warto wprowadzać piosenkę na lekcjach języka obcego?
 • Czym kierować się w wyborze piosenek?
 • Jak wykorzystywać materiał muzyczny na lekcji?
 • Przykłady zadań z piosenką w tle.
11

JAK WSPIERAĆ OCENIAJĄC, JAK OCENIAĆ KSZTAŁTUJĄC NA LEKCJACH JĘZYKÓW OBCYCH W ŚWIETLE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Prowadzący: Dorota Hołownia-Dudek (CEN w Suwałkach)

W-58 16.01.2018 r.
 • Cele lekcji w języku ucznia i kryteria sukcesu (NaCoBeZu).
 • Formy i rodzaje informacji zwrotnej.
 • Techniki monitorowania celów i kryteriów sukcesu.
12

REALIZACJA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. JAK DOKONAĆ WYBORU SŁOWNICTWA I STRUKTUR GRAMATYCZNYCH?

Prowadzący: Dorota Hołownia-Dudek (CEN w Suwałkach)

W-59 12.1`2.2017 r.
 • Kryteria doboru słownictwa i struktur gramatycznych.
 • Rola ucznia w doborze nauczanych treści.
 • Analiza indywidualnych potrzeb i preferencji uczniów.
13

TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI Z AUTYZMEM

Prowadzący: specjaliści Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka - Gdańsk

KD-12 28-29.10.2017 r.
 • Charakterystyka zaburzenia autystycznego.
 • Określanie deficytów rozwojowych ucznia z autyzmem.
 • Podstawowe pojęcia analizy behawioralnej stosowanej.
 • Budowanie systemów motywacji.

Kurs przygotowujący do pracy z dziećmi/uczniami z autyzmem składa się z trzech etapów. Każdy
z nich trwa 15 godzin (w sumie 45 godzin szkoleń). Zajęcia rozpoczynamy w październiku 2017 roku, a następne spotkania odbędą się w lutym i marcu 2018 roku. Program kolejnych szkoleń będzie podany bezpośrednio uczestnikom.

Zajęcia będą się odbywały w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży  w sobotę w godzinach 09.00-17.00 i w niedzielę w godzinach 9.00-13.00. Uczestnicy są zobowiązani do przesłania pieniędzy w trzech ratach po 400 zł. (opłata powinna być wniesiona przed każdym kolejnym spotkaniem) na konto Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku będzie wydawał zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Rozpoczęcie kursu będzie możliwe w momencie zebrania grupy 25 osób.

Tematy rad pedagogicznych

1. Dyscyplina w klasie - metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo.

4 godziny
2. Jak kształtować postawy i uczyć respektowania norm społecznych? 4 godziny
Studia Podyplomowe 
(Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Współpraca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży)
Socjoterapia 350 godz.
3 semestry
Terapia pedagogiczna

350 godz.
3 semestry

Oligofrenopedagogika

370 godz.

3 semestry

Materiały KD - 7

Facebook