Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Czwartek, 23 Listopad 2017
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Joanna Marek

Konsultant ds. edukacji przyrodniczej

(I piętro, pok. nr 12)
tel:+86 216-42-17 w. 23
e-mail: j.marek|odnlomza.pl| |j.marek|odnlomza.pl

Godziny pracy: 
poniedziałek 13.00 - 18.00
środa 10.30 - 17.30 
czwartek 13.00 - 18.00
Konsultacje w godzinach pracy

Oferta doskonalenia zawodowego nauczycieli – I półrocze 2017/2018

Lp

Tematyka szkolenia

Forma

Data realizacji

Podstawowe informacje o szkoleniu

1

Strategia kształcenia wyprzedzającego

W - 63

2017-10-21 09:00

Istota nauczania wyprzedzającego.

Etapy kształcenia wyprzedzającego.

Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych do nauczania wyprzedzającego.

Konstruowanie scenariusza zajęć z wykorzystaniem nauczania wyprzedzającego.

Ocenianie w strategii kształcenia wyprzedzającego.

2

Planowanie zajęć terenowych z przyrody w kontekście nowej podstawy programowej

W - 64

2017-10-26 14:30

Rola zajęć terenowych w nauczaniu przyrody.

Zasady planowania zajęć w terenie.

Konstruowanie kart pracy do zajęć terenowych.

Ocena pracy uczniów podczas zajęć terenowych.

3

Jak zorganizować ciekawe zajęcia pozalekcyjne?

W - 65

2017-12-02 09:00

Cele i zadania zajęć pozalekcyjnych, konstruowanie planu.

Ciekawe pomysły na zajęcia pozalekcyjne.

Z doświadczeń praktyka - współpraca z Centrum Nauki Kopernik pomysłem na ciekawe zajęcia pozalekcyjne.

4

Wykorzystanie tabletu i smartfona na lekcjach przyrody

W - 66

2017-11-29 15:30

Platforma quizizz.

Przykładowe aplikacje na tablet i smartfon.

Wykorzystanie aplikacji w procesie nauczania - uczenia się.

5

Rozwijanie kreatywności uczniów w świetle nowych podstaw programowych.

W - 67

2017-11-18 09:00;

2017-11-25 09:00

 

6

Rozumowanie naukowe jako element edukacji przyrodniczej

W - 68

2017-10-07 09:00

Najważniejsze umiejętności z podstaw programowych kluczem do rozwoju osobistego.

Rozumowanie jako proces myślowy.

Cykl poznawczy w metodologii poprzez rozumowanie.

Przykłady technik i metod rozwijających umiejętność rozumowania.

7

Efektywna lekcja przyrody w kontekście nowej podstawy programowej

W - 69

2017-09-30 09:00

Planowanie pracy dydaktycznej na lekcjach przyrody w kontekście nowej podstawy programowej.

Dobór form, technik i metod pracy na lekcjach przyrody.

Ocenianie osiągnięć uczniowskich.

Przykłady dobrych praktyk.

8

Klub aktywnych geografów

KL - 9

2017-10-05 15:30; 2017-11-09 15:30; 2017-12-07 15:30

Planowanie efektywnej lekcji geografii.

Dobór form, technik i metod pracy na lekcjach geografii.

Warsztat pracy nauczyciela geografii.

Przykłady dobrych praktyk.

Wymiana doświadczeń.

 

Tematy Rad Pedagogicznych

  1. Indywidualizacja pracy z uczniem na zajęciach  lekcyjnych.
  2. Jak pomóc uczniowi zrozumieć lekcje?

KD - 9

Ocenianie kształtujące w przedmiotach przyrodniczych

W-48 Doświadczenia na lekcjach z ekologii i ochrony środowiska

W dniu 7 listopada 2015 r. odbyły się warsztaty ,,Doświadczenia na lekcjach  z ekologii i ochrony środowiska. Nauczyciele nabywali umiejętności planowania i organizowania badań na lekcjach z edukacji proekologicznej. Prezentujemy zdjęcia z warsztatów oraz materiał.

pdf Pobierz materiały


 

Warsztaty ,,Świat skał i minerałów”

Dnia 9.05.2015r. w Ośrodku  Doskonalenia Nauczycieli odbyły się warsztaty ,,Świat skał i minerałów”  adresowane  do nauczycieli przyrody i geografii. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość obejrzenia bogatej i ciekawej kolekcji skał i minerałów,  a także doskonalili umiejętności ich rozpoznawania. Zajęcia prowadził Pan Wojciech Nodzewski  - nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Czerwonem.

Warsztaty

Warsztaty

23 maja 2015 r. odbyły się warsztaty w Mamuciej Dolinie. Uczestnicy poznawali życie człowieka z epoki kamienia. Zajęcia prowadził archeolog Marek Dąbrowski

więcej

Planowanie pracy na lekcjach przyrody z wykorzystaniem metod badawczych

Facebook