Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Środa, 22 Listopad 2017
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Joanna Ewa Szkop

Konsultant do spraw edukacji polonistycznej 

(I piętro, pok. nr 16) 
tel:+86 216-42-17 w. 24
e-mail: szkop|odnlomza.pl | |szkop|odnlomza.pl 

Godziny pracy: 
wtorek 11:00 - 17:00
środa 8:00 - 15:00
czwartek 8:00 - 12:00
Konsultacje w godzinach pracy

więcej

Scenariusze lekcji języka polskiego w kl. IV - VI zawierające elementy oceniania kształtującego, opracowane pod kierunkiem Joanny Szkop.

a Moje spotkanie z Mikołajem-kl. IV

a Życie w zgodzie z naturą - J. Kochanowski Na lipę-kl. VI

a Życzymy sobie...-kl. IV

a Dziękujemy za to

Tematy szkoleniowe dla rad pedagogicznych

  • Analiza wyników badania osiągnięć edukacyjnych uczniów - adresat: szkoły podstawowe i gimnazja
  • Polubić czytanie - adresat: szkoły podstawowe

Propozycje szkoleń w I półroczu r. szk. 2017/2018

  • W - 24 Wywiedzione ze słowa, czyli inscenizacja niedramatycznych tekstów literackich - 9 i 10 stycznia 2018 r. g. 15.00, prowadzący - Krzysztof Zemło, Tomasz B. Rynkowski
  • W - 41 Opracowanie lektury Johna R. R. Tolkiena "Hobbit, czyli tam i z powrotem" - 8 i 14 listopada 2017 r. g. 15.00, prowadzący - Joanna Ewa Szkop
  • W - 42 Uczymy efektywnie - 22 listopada 2017 r. g. 15.00, prowadzący - Joanna Ewa Szkop
  • W - 43 Projekt edukacyjny w pracy nauczyciela - 6 i 13 grudnia 2017 r. g. 15.00, prowadzący - Joanna Ewa Szkop
  • W - 44 Wykorzystanie aplikacji internetowych w pracy z uczniami - 28 listopada 2017 r. g. 15.00, prowadzący - Bożenna Kossakowska
  • W - 86 Awans zawodowy nauczyciela stażysty na kontraktowego - 17 października 2017 r. g. 15.00; prowadzący - Joanna Ewa Szkop
  • W - 87 Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na mianowanego - 24 października 2017 r. g. 15.00; prowadzący - Joanna Ewa Szkop

Zachęcam do korzystania z zamieszczonych na naszej stronie materiałów metodycznych

http://www.odnlomza.pl/opracowania/jezyk-polski

Przydatne strony internetowe

www.men.gov.pl

www.cke.edu.pl

www.oke.lomza.pl

www.scholaris.pl

www.ore.edu.pl

www.ceo.edu.pl

www.npseo.pl

Facebook