Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Piątek, 22 Czerwiec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Joanna Ewa Szkop

Konsultant do spraw edukacji polonistycznej 

(I piętro, pok. nr 16) 
tel:+86 216-42-17 w. 24
e-mail: szkop

Godziny pracy: 
wtorek 11:00 - 17:00
środa 8:00 - 15:00
czwartek 8:00 - 12:00
Konsultacje w godzinach pracy

więcej

Scenariusze lekcji języka polskiego w kl. IV - VI zawierające elementy oceniania kształtującego, opracowane pod kierunkiem Joanny Szkop.

a Moje spotkanie z Mikołajem-kl. IV

a Życie w zgodzie z naturą - J. Kochanowski Na lipę-kl. VI

a Życzymy sobie...-kl. IV

a Dziękujemy za to

Tematy szkoleniowe dla rad pedagogicznych

  • Egzamin ósmoklasisty
  • Analiza i interpretacja wyników osiągnięć edukacyjnych uczniów (adresat szkolenia: szkoły podstawowe i gimnazja)

Propozycje szkoleń w II półroczu r. szk. 2017/2018

  • W - 131 Praca z tekstem metodą Antares - 21 i 28 lutego 2018 r. g. 15.00, prowadząca - Joanna Szkop
  • W - 132 Uczymy efektywnie - 14 marca 2018 r. g. 15.00, prowadząca - Joanna Szkop
  • W -  129 Jak czytać, by rozumieć? - 11 kwietnia 2018 r. g. 15.00, prowadząca - Joanna Szkop
  • W -  130 Myślenie wizualne sposobem na efektywne uczenie się - 14 kwietnia 2018 r. g. 9.00, prowadząca - Katarzyna Zając - Malinowska
  • W - 127 Przebieg i organizacja egzaminu ósmoklasisty - 25 kwietnia 2018 r. g. 15.00, prowadząca - Joanna Szkop
  • W - 128 Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego - 9 maja 2018 r. g. 15.00, prowadząca - Joanna Szkop
  • W - 171 Awans zawodowy nauczyciela stażysty na kontraktowego - 7 marca 2018 r. g. 15.00; prowadząca - Joanna  Szkop
  • W -  172 Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na mianowanego - 21 marca 2018 r. g. 15.00; prowadząca - Joanna Szkop

Zachęcam do korzystania z zamieszczonych na naszej stronie materiałów metodycznych

http://www.odnlomza.pl/opracowania/jezyk-polski

Przydatne strony internetowe

www.men.gov.pl

www.cke.edu.pl

www.oke.lomza.pl

www.scholaris.pl

www.ore.edu.pl

www.ceo.edu.pl

www.npseo.pl

Facebook