Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Środa, 22 Listopad 2017
Biuletyn Informacji Publicznej

dr Janina Arcimowicz

Konsultant do spraw oświatowej kadry kierowniczej

(I piętro. pok. nr 18) 
tel:+86 216-42-17, w.15 
e-mail: arcimowicz|odnlomza.pl| |arcimowicz|odnlomza.pl

Godziny pracy: 
poniedziałek: 10:00-17:00
wtorek: 8:00-15:00
środa: 8:00-15:00
czwartek: 8:00-15:00
piątek: 8:00-15:00 
Konsultacje w godzinach pracy

więcej

Oferta na I półrocze roku szkolnego 2017/2018

Forma i temat szkolenia

Termin/godzina/miejsce realizacji

Prowadzący szkolenia

 

KK-1 – Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

wrzesień 2017r. – maj 2018r., ODN w Łomży

zaproszeni eksperci, konsultanci ODN

W-6 – Dostosowanie statutów do zmian wynikających z reformy ustroju szkolnego

 

26.09.2017r., godz. 9.00, ODN w Łomży

Monika Rękawek

KS – 1 – Prawo oświatowe w szkole/placówce oświatowej – nowości, zmiany komentarze

 

3.10.2017r., godz. 9.00, ODN w Łomży

Monika Rękawek

W – 3 – WDN w szkole – planowanie, organizowanie i dokumentowanie

 

5.10.2017r., godz. 9.00, ODN w Łomży

Janina Arcimowicz

W – 4 – Podstawa programowa jako fundament planowania, organizacji i realizacji zadań szkoły – kontekst prawny i praktyka

 

 

Anna Gocłowska

KD – 4 – Nadzór dyrektora nad wykorzystywaniem przez nauczycieli TIK w pracy z uczniami

 

10 i 25.10. 2017r., 7.11.2017r., godz. 9.00, ODN w Łomży

Bożenna Kossakowska, Janina Arcimowicz

KD – 5 – Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej – przedmiot badania „Organizacja pracy świetlicy szkolnej”

17.10.2017r., 16.11.2017r., 12.12.2017r., godz. 9.00, ODN w Łomży

Janina Arcimowicz

W – 1 – Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad dokumentacją pracy nauczyciela

 

24.10.2017r., godz. 9.00, ODN w Łomży

Zbigniew De Mezer, Janina Arcimowicz

W – 2 – Ocenianie wewnątrzszkolne jako integralna część systemu dydaktycznego szkoły i realizowanego przez nauczyciela procesu dydaktycznego

 

9.11.2017r., godz. 9.00, ODN w Łomży

Anna Gocłowska

FD – 1 – Forum dyrektorów szkół i placówek oświatowych „Zarządzanie szkołą w nowej rzeczywistości oświatowej”

 

listopad 2017r.

edukatorzy zewnętrzni

KL – 1 – Klub dyrektorów szkół i placówek oświatowych

2.10.2017r., 6.11.2017r., 4.12.2017r., 8.01.2018r.,  godz. 13.30, ODN w Łomży

 

Janina Arcimowicz

Facebook