Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Niedziela, 22 Lipiec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

dr Janina Arcimowicz

Konsultant do spraw oświatowej kadry kierowniczej

(I piętro. pok. nr 18) 
tel:+86 216-42-17, w.15 
e-mail: arcimowicz

Godziny pracy: 
poniedziałek: 10:00-17:00
wtorek: 8:00-15:00
środa: 8:00-15:00
czwartek: 8:00-15:00
piątek: 8:00-15:00 
Konsultacje w godzinach pracy

więcej

Oferta na II półrocze roku szkolnego 2017/2018

Forma i temat szkolenia

Termin/godzina/miejsce realizacji

Prowadzący szkolenia

FD-2:Podsumowanie pracy szkoły/placówki w roku szkolnym 2017/2018

czerwiec 2018r. miejsce szkolenia do uzgodnienia

edukatorzy zewnętrzni, Janina Arcimowicz

KD -19:Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej – przedmiot badania „Bezpieczeństwo w szkole”

15.02.2018r., 6.03.2018r., 17.04.2018r., godz. 9.00, ODN w Łomży

Janina Arcimowicz

W-102: Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły lub placówki oświatowej – sprawozdanie z realizacji zadań

15.05.2018r., godz. 9.00, ODN w Łomży

Janina Arcimowicz

W – 103: Co to znaczy wyrównywać szanse edukacyjne? Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole

23.02.godz.9.00, ODN  w Łomży

Anna Gocłowska

W-104:Kontekst prawny działania szkoły, odpowiedzialność prawna nauczyciela – wybrane zagadnienia

13.04.2018r. godz.900, ODN   w Łomży

Anna Gocłowska

W – 105: Zarządzanie potencjałem (zespołu nauczycieli, grupy uczniów) – o sztuce motywowania

16.03.2018r., godz.900, ODN   w Łomży

Anna Gocłowska

W – 106: WDN w szkole – analiza realizowanych zadań w roku szkolnym 2017/2018

22.035.2018r. godz.9.00, ODN  w Łomży

Janina Arcimowicz

W-107: Regulamin rady pedagogicznej i regulamin rady rodziców

21.02.201r. godz.9.00, ODN  w Łomży

Zbigniew De Mezer

Kl-1:Klub dyrektorów szkół i placówek oświatowych

26.02., 26.03., 23.04., 28.05.2018r.,        godz.12.30, ODN w Łomży

Janina Arcimowicz

Facebook