Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Wtorek, 21 Sierpień 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Dorota Kozioł

Konsultant do spraw edukacji przyrodniczej 

(parter. pok. nr 2)
tel:+86 216-42-17 w.16
e-mail: koziol

Godziny pracy:
poniedziałek  15:00-18:00
środa  7.30-15:30
wtorek  12.30-19.00
Konsultacje w godzinach pracy

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • kwalifikacje edukatorskie do nauczania dorosłych
 • wojewódzki ekspert ds. wdrażania nowej podstawy programowej
 • ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
 • kwalifikacje do pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie
 • kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą
 • edukator programu "Nowa Szkoła", programu "Kreator", pomiaru dydaktycznego, oceniania kształtującego
 • drugi stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania chemii
 • kwalifikacje do nauczania chemii i matematyki
 • egzaminator egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno - przyrodniczej
 • uprawnienia do pełnienia funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji i Koordynatora Sieci Współpracy i Samokształcenia

Nowa podstawa programowa

Tematy szkoleniowe dla rad pedagogicznych

 1. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) - gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
 2. Strategia lekcji odwróconej.
 3. Jak pracować z uczniami aby lekcje stały się bardziej atrakcyjne a nauczanie bardziej efektywne.

Propozycje szkoleń 2017 - 2018

1. KLUB AKTYWNYCH CHEMIKÓW.

2. PLANOWANIE LEKCJI W STRATEGII WYPRZEDZAJĄCEJ - warsztaty.

3. "KUCHNIA MOLECCOLARNA" - GOTOWANIE, EKSPERYMENTOWANIE I DOŚWIADCZANIE W PRZEDMIOTACH 
     PRZYRODNICZYCH - warsztaty.

4. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NA DYPLOMOWANEGO - warsztaty.

Tematyka konsultacji indywidualnych

1. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD).

2. Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego.

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Materiały opracowane w ramach klubu chemika

Facebook