Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Czwartek, 23 Listopad 2017
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Danuta Momot

Konsultant do spraw szkolnictwa specjalnego i integracyjnego

(parter. pok. nr 3)
tel:+86 216-42-17 w. 12
e-mail: momot|odnlomza.pl| |momot|odnlomza.pl

Godziny pracy:
wtorek: 9:00-14:00
środa: 9:00-17:00
czwartek: 9:00-13:00
Konsultacje w godzinach pracy

więcej

Rok szkolny 2017/2018

Oferta: I półrocze rok szkolny 2017/2018

Formy doskonalenia w I półroczu:

Serdecznie zapraszam Państwa - nauczycieli kształcenia specjalnego i integracyjnego wszystkich etapów edukacyjnych do uczestnictwa w następujących formach doskonalenia zawodowego

Tematy szkoleniowe dla rad pedagogicznych

  1. Jak efektywnie realizować podstawę programową  z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  2. Indywidualizacja i dostosowanie procesu edukacyjnego do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.
  3. Zasady i sposoby działań edukacyjnych podnoszące efektywność edukacji włączającej w szkołach i placówkach oświatowych.

Symbol
i numer formy

Tytuł

Data
i miejsce

Adresaci

Ramowy program

KS

Kierunki pracy nauczyciela kształcenia specjalnego. Realizacja podstawy programowej przez uczniów z opinią lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

11.09- Zambrów, 12.09-Kolno, 15.09-Wys. Maz. 22.09.2017r.

ODN w Łomży

 godz. 15.00.

Nauczyciele, pedagodzy i wychowawcy wszystkich typów szkół.

*Kierunki pracy nauczyciela na rok szkolny 2017/18.

*Zaprezentowanie istotnych zmian przepisów prawnych dotyczących kształcenia uczniów z opinią lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

*Sposób realizacji  podstawy programowej kształcenia ogólnego uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną oraz uczniów
z opinią PP-P informacje ogólne.

KL-12

Klub nauczycieli kształcenia specjalnego.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej i specjalnej w świetle przepisów prawnych.

11.10. 2017 r.,  22.11.2017 r., 10.01.2018 r.,

godz.14.30.,

ODN w Łomży.

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.

*Analiza aktualnych przepisów prawnych dotyczących realizacji edukacji uczniów z niepełnosprawnością.

*Sposoby realizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej przez uczniów z opinią lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

*Przygotowanie  i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji dla uczniów ze SPE.

*Realizacja podstawy programowej i programów nauczania przez uczniów ze SPE.

W-78

Uczniowie z niepełnosprawnościami
w szkole ogólnodostępnej.

29.11.2017 r., godz.14.30.,

ODN w Łomży.

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.

*Zasady i sposoby realizacji podstawy programowej przez ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

*Opracowanie i realizacja indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością.

*Realizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole ogólnodostępnej.

W-79

Rozwijanie komunikacji i kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

18.10.2017 r. , godz.14.30.,

ODN w Łomży.

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

*Zasady opracowania i realizacji  indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

*Sposoby realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów szkoły podstawowej i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

*Prezentacja i zastosowanie narzędzi do komunikowania się..  

W-23

Rozwijanie kreatywności uczniów – jak wykonać coś z niczego.

28.10.2017 r. , godz.9.00.,

ODN w Łomży.

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.

*Kreatywne wykorzystanie materiałów zdobniczych.

*Zdobnicze użyteczne formy przestrzenne ze sznurka.

*Dekoracje świąteczne z płatków higienicznych.

*Obrazy i formy przestrzenne z wykorzystaniem płyt CD. 

Komunikacja wspomagająca i alternatywna w kształceniu specjalnym

W dniu 18 października 2017 odbyło się szkolenie „Rozwijanie komunikacji i kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym”, które prowadziły Danuta Momot – pracownik ODN w Łomży i Iwona Chodnicka – nauczyciel Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grajewie.

Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi formami komunikacji alternatywnej oraz wspomagającej zarówno ze strony teoretycznej, jak i praktycznej. Prowadzące zaprezentowały systemy: symboli jednoznacznych, gestów, dotykowe, graficzne oraz metody mieszane wykorzystywane przez uczestników AAC.

a

Chcielibyśmy, aby to zdanie stało się hasłem przewodnim dla nauczycieli, którzy ukończyli to szkolenie.

Danuta Momot i Iwona Chodnicka

Warsztaty artystyczne 2015/2016 „Ozdoby z krepiny”

Serdecznie dziękuję Państwu za duże zainteresowanie ofertą proponowanych w tym roku szkoleń artystycznych. Podziwiam zaangażowanie wszystkich uczestniczących nauczycieli w wykonywanie  skomplikowanych i mozolnych wzorów. Wszystkim uczestnikom gratuluję efektownych wytworów. Do zobaczenia na kolejnych formach szkoleń artystycznych. 

Kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki

Na podstawie Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, zakończyliśmy realizację Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu Oligofrenopedagogiki.

Piętnastego maja 2015 roku zakończyły się zajęcia na kursach kwalifikacyjnych z zakresu oligofrenopedagogiki organizowanych od 2001 roku w naszym Ośrodku. Przez ten okres zrealizowaliśmy piętnaście edycji tego kursu.

więcej

Po warsztatach W-70 „Ozdoby i dekoracje świąteczno – wiosenne”

Po warsztatach W-70 „Ozdoby i dekoracje świąteczno – wiosenne”

Bardzo cieszy nas duże zainteresowanie Państwa formami artystycznymi z naszej oferty. Warsztaty Ozdoby i dekoracje świąteczno – wiosenne realizowane były w  dniach 23, 29, 30 marca  2014 r. uczestniczyło w nich 73 nauczycieli ze wszystkich etapów edukacyjnych. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość wykonania kartek świątecznych różnymi technikami.

więcej

Seminarium realizowane na zamówienie Podlaskiego Kuratora Oświaty

Edukacja włączająca – dziecko niepełnosprawne w praktyce szkolnej

4 listopada 2014 roku spotkaliśmy się z nauczycielami na seminarium w sali szkoleniowej Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach, 6 listopada 2014 roku w Łomży w sali Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i 12 listopada

więcej

Edukacja włączająca – dziecko niepełnosprawne w praktyce szkolnej

 Nauczyciele przygotowani

 do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

 są lepszymi nauczycielami dla wszystkich uczniów.

 

Jednym z  Kierunków Polityki Oświatowej Państwa na rok 2014/2015  jest „Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych” oraz monitorowanie prawidłowości udzielania tym uczniom w szkołach ogólnodostępnych pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zgodnie      z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Podlaski Kurator Oświaty  w ramach realizacji zadań z zakresu doskonalenia nauczycieli województwa podlaskiego przekazał środki na realizację tego priorytetu pod tytułem „Edukacja włączająca – dziecko niepełnosprawne w praktyce szkolnej”.

więcej

Zaproszenie na formy doskonalenia realizowane w ODN w roku szkolnym 2013/2014

"Efektywna współpraca w zespołach zadaniowych" (W - 45)  2 spotkania 6 - godzinne (16.10.2013. i 23.10. 2013r.) Bezpłatne zajęcia prowadzi Danuta Momot

"Niekonwencjonalne metody pracy z uczniem - mandala i jej zastosowanie w edukacji i terapii"  (W - 33) 10-godzinne zajęcia warsztatowe (19.10.2013r.) dla nauczycieli realizujących zajęcia terapeutyczne i  pracujących z uczniami młodszymi i niepełnosprawnymi. Zajęcia prowadzą Marzanna Krajewska i Danuta Momot.

więcej

Wykładu Pani Janiny Wyczesany profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Miło nam było wysłuchać wykładu Pani Janiny Wyczesany profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kursie kwalifikacyjnym z zakresu oligofrenopedagogiki. Dziękujemy za przekazanie fundamentalnych założeń pedagogiki specjalnej, które powinny stanowić wzór do naśladowania, mimo upływu czasu i naukowych osiągnięć w zakresie edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Oferta szkoleniowa na I semestr 2013

Uprzejmie zapraszam nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi na zaproponowane formy szkoleń od stycznia do czerwca 2013r. Szczególnie polecam uczestnictwo w klubie kreatywnego nauczyciela, ponieważ realizacja tej formy umożliwia rozwiązywanie aktualnych, indywidualnych problemów w pracy z uczniami oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

więcej

Klub nauczycieli kształcenia specjalnego

Uczestnicy klubu nauczycieli kształcenia specjalnego „Opracowywanie narzędzi i dokumentów pomocnych w kształceniu uczniów niepełnosprawnych”  opracowali arkusze  do wielospecjalistycznego rozpoznania potrzeb uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.
W pracę nad tymi narzędziami zaangażowały się panie: Teresa Czyż, Elżbieta Malczyk, Joanna Zduńczyk, Grażyna Lewandowska, Anna Jankowska, Agnieszka Bruderek, Ewa Korytkowska, Maria Wiśniewska. Zapraszamy w następnym roku szkolnym twórczych nauczycieli kształcenia specjalnego do dalszych prac nad tworzeniem i opracowaniem materiałów dla uczniów
i nauczycieli.  

Informacja o kursie KK-2

Uprzejmie informuję, że 2 grudnia 2011 roku rozpoczynamy zajęcia na kursie kwalifikacyjnym z zakresu oligofrenopedagogiki.  
Kursy kwalifikacyjne w naszym Ośrodku realizujemy od 2000 roku, obecnie jest to już dwunasta edycja tego kursu. Na kurs zgłosiło się dwudziestu uczestników. Witamy wszystkich serdecznie i staramy się zapewnić jak najlepsze warunki realizacji kursu oraz najbardziej profesjonalną i doświadczoną kadrę dydaktyczną. Zajęcia będą realizować: profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, doktor Akademii Pedagogiki Specjalnej, edukatorzy i konsultanci ODN oraz dyrektorzy i nauczyciele placówek specjalnych. Absolwenci wszystkich edycji realizowanych kursów uzyskali najwyższe oceny obowiązujących egzaminów i wysoki stopień obecności na zajęciach . Witając nową grupę uczestników życzymy Im sukcesów w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności do pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie. 

Granty realizowane przez ODN

Z przyjemnością informujemy, że Podlaski Kurator Oświaty  wybrał jako najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonego zamówienia usługi polegającej na opracowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia nauczycieli z województwa podlaskiego w 2011r. przez nasz ośrodek.
Obszar tematyczny  - „Wielospecjalistyczna diagnoza potrzeb ucznia niepełnosprawnego i tworzenie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych”.
Oferta naszego Ośrodka uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu  o ustalone kryteria oceny  tj. 94,43. 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze szkoleń w ramach realizowanego grantu.

Galeria zdjęć

Informacja

W dniu 9 marca 2011 roku uczestnicy kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki  kontynuowali zajęcia  w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Długoborzu.  Kursanci obserwowali funkcjonowanie i edukację uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych. Uczestniczyli w zajęciach rewalidacyjnych i terapeutycznych. Poznawali specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne stosowane w rewalidacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Obserwowali zajęcia Dogoterapii  jako metody wspomagania rozwoju dzieci.  Analizowali obowiązującą dokumentację pedagogiczną i dokumentację uczniów.  Poznawali warunki lokalowe i bytowe uczniów i wychowanków. Wszyscy podziwialiśmy wysoki poziom umiejętności uczniów SOS-W oraz zaangażowanie nauczycieli w przekazywanie nam wiedzy i dzielenie się doświadczeniami.

Pięknie dziękujemy Panu  Dyrektorowi i Gronu Pedagogicznemu za otwartość i współpracę w przygotowaniu nauczycieli do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.

Facebook