Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Niedziela, 22 Lipiec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Danuta Momot

Konsultant do spraw szkolnictwa specjalnego i integracyjnego

(parter. pok. nr 3)
tel:+86 216-42-17 w. 12
e-mail: momot

Godziny pracy:
wtorek: 9:00-14:00
środa: 9:00-17:00
czwartek: 9:00-13:00
Konsultacje w godzinach pracy

więcej

Rok szkolny 2017/2018

Oferta: II półrocze rok szkolny 2017/2018

Formy doskonalenia w II półroczu:

Serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa w następujących formach doskonalenia.

Tematy szkoleniowe dla Rad Pedagogicznych

  1. Jak efektywnie realizować podstawę programową  z uczniami z niepełnosprawnością.
  2. Indywidualizacja i dostosowanie procesu edukacyjnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami.
  3. Edukacja włączająca jako forma kształcenia uczniów z niepełnosprawnością.

Symbol
i numer formy

Tytuł

Data
i miejsce

Adresaci

Ramowy program

KL-12

Klub nauczycieli kształcenia specjalnego.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami w edukacji włączającej.

28.02.2018 r.,

18.04.2018 r.,

16.05.2018 r.

godz.15.00,

ODN w Łomży.

Nauczyciele uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

*Różne oblicza edukacji włączającej.

*Uczeń ze specjalnymi potrzebami w szkole ogólnodostępnej.

*Organizacja i metodyka pracy nauczyciela w procesie edukacji włączającej.

*Indywidualizacja i edukacja włączająca jako podstawa pracy w klasie zróżnicowanej.

W-166

Zajęcia rozwijające kreatywność – inspiracje wiosenne.

07.03.2018 r., godz.14.30,

ODN w Łomży.

Nauczyciele uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

*Techniki zdobienia form przestrzennych – oklejanie, owijanie, malowanie.

*Techniki szycia ręcznego – podstawowe ściegi do wykonania ozdób i dekoracji.

*Techniki łączone – stroiki wielkanocne.

W-165

Pomoce do komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Tworzenie książek do komunikacji oraz czytania uczestniczącego.

12.04.2018 r. , godz.14.30.,

ODN w Łomży.

Nauczyciele uczniów  niepełnosprawnych i z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

*Wybrane zasady prawa oraz realizacji podstawy programowej dotyczące kształcenia uczniów zaburzeniami w komunikowany się.

*Prezentacja pomocy do komunikacji: proste oparte na niskim poziomie technologii, rozwojowe i sytuacyjne, elektroniczne, oparte na wysokiej technologii.

*Prezentacja i tworzenie książeczek do komunikacji oraz czytania uczestniczącego.   

W-120

Powertex jako technika artystyczna w szkole

24.03.2018 r., godz.9.00.,

ODN w Łomży.

Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

*Produkty stosowane w technice Powertex. Omówienie techniki, przygotowanie i praca z materiałami oraz utwardzaczami.

*Stylizacja materiałem – obraz postaci według projektu.

*Ozdoby okolicznościowe.

*Maski weneckie jako obrazy. 

W-121

Dekoracje i ozdoby z bibuły, krepiny i innych materiałów.

14.03.2018 r.,

godz. 14,30

ODN w Łomży

Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

*Kwiaty z krepiny i z bibuły.

*Kompozycje i elementy dekoracyjne z bibuły i bibułowej wikliny.

*Kwiaty i dekoracje przestrzenne z różnych materiałów.

KD-11

Terapia behawioralna w teorii i w praktyce dla dzieci z autyzmem.

(III modułowe szkolenie bazowe)

1-3.06.2018 r. i 15-17.06.2018 r.

( 2x 3dni)

45 godz.

ODN w Łomży

Nauczyciele, specjaliści wszystkich typów szkół i placówek oraz poradni psychologiczno - pedagogicznych.

*Podstawy wiedzy na temat myśli behawioralnej, autyzmu i Stosowanej Analizy Zachowania

*Metody, narzędzia do redukcji zachowań niepożądanych.

*Opracowanie programu i praca nad zachowaniami trudnymi.

*Podstawowe techniki pracy i uczenia dziecka z autyzmem.

*Pisanie IPET-u i nauka zachowań społecznych i werbalnych.

Komunikacja wspomagająca i alternatywna w kształceniu specjalnym

W dniu 18 października 2017 odbyło się szkolenie „Rozwijanie komunikacji i kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym”, które prowadziły Danuta Momot – pracownik ODN w Łomży i Iwona Chodnicka – nauczyciel Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grajewie.

Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi formami komunikacji alternatywnej oraz wspomagającej zarówno ze strony teoretycznej, jak i praktycznej. Prowadzące zaprezentowały systemy: symboli jednoznacznych, gestów, dotykowe, graficzne oraz metody mieszane wykorzystywane przez uczestników AAC.

a

Chcielibyśmy, aby to zdanie stało się hasłem przewodnim dla nauczycieli, którzy ukończyli to szkolenie.

Danuta Momot i Iwona Chodnicka

Warsztaty artystyczne 2015/2016 „Ozdoby z krepiny”

Serdecznie dziękuję Państwu za duże zainteresowanie ofertą proponowanych w tym roku szkoleń artystycznych. Podziwiam zaangażowanie wszystkich uczestniczących nauczycieli w wykonywanie  skomplikowanych i mozolnych wzorów. Wszystkim uczestnikom gratuluję efektownych wytworów. Do zobaczenia na kolejnych formach szkoleń artystycznych. 

Kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki

Na podstawie Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, zakończyliśmy realizację Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu Oligofrenopedagogiki.

Piętnastego maja 2015 roku zakończyły się zajęcia na kursach kwalifikacyjnych z zakresu oligofrenopedagogiki organizowanych od 2001 roku w naszym Ośrodku. Przez ten okres zrealizowaliśmy piętnaście edycji tego kursu.

więcej

Po warsztatach W-70 „Ozdoby i dekoracje świąteczno – wiosenne”

Po warsztatach W-70 „Ozdoby i dekoracje świąteczno – wiosenne”

Bardzo cieszy nas duże zainteresowanie Państwa formami artystycznymi z naszej oferty. Warsztaty Ozdoby i dekoracje świąteczno – wiosenne realizowane były w  dniach 23, 29, 30 marca  2014 r. uczestniczyło w nich 73 nauczycieli ze wszystkich etapów edukacyjnych. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość wykonania kartek świątecznych różnymi technikami.

więcej

Seminarium realizowane na zamówienie Podlaskiego Kuratora Oświaty

Edukacja włączająca – dziecko niepełnosprawne w praktyce szkolnej

4 listopada 2014 roku spotkaliśmy się z nauczycielami na seminarium w sali szkoleniowej Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach, 6 listopada 2014 roku w Łomży w sali Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i 12 listopada

więcej

Edukacja włączająca – dziecko niepełnosprawne w praktyce szkolnej

 Nauczyciele przygotowani

 do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

 są lepszymi nauczycielami dla wszystkich uczniów.

 

Jednym z  Kierunków Polityki Oświatowej Państwa na rok 2014/2015  jest „Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych” oraz monitorowanie prawidłowości udzielania tym uczniom w szkołach ogólnodostępnych pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zgodnie      z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Podlaski Kurator Oświaty  w ramach realizacji zadań z zakresu doskonalenia nauczycieli województwa podlaskiego przekazał środki na realizację tego priorytetu pod tytułem „Edukacja włączająca – dziecko niepełnosprawne w praktyce szkolnej”.

więcej

Zaproszenie na formy doskonalenia realizowane w ODN w roku szkolnym 2013/2014

"Efektywna współpraca w zespołach zadaniowych" (W - 45)  2 spotkania 6 - godzinne (16.10.2013. i 23.10. 2013r.) Bezpłatne zajęcia prowadzi Danuta Momot

"Niekonwencjonalne metody pracy z uczniem - mandala i jej zastosowanie w edukacji i terapii"  (W - 33) 10-godzinne zajęcia warsztatowe (19.10.2013r.) dla nauczycieli realizujących zajęcia terapeutyczne i  pracujących z uczniami młodszymi i niepełnosprawnymi. Zajęcia prowadzą Marzanna Krajewska i Danuta Momot.

więcej

Wykładu Pani Janiny Wyczesany profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Miło nam było wysłuchać wykładu Pani Janiny Wyczesany profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kursie kwalifikacyjnym z zakresu oligofrenopedagogiki. Dziękujemy za przekazanie fundamentalnych założeń pedagogiki specjalnej, które powinny stanowić wzór do naśladowania, mimo upływu czasu i naukowych osiągnięć w zakresie edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Oferta szkoleniowa na I semestr 2013

Uprzejmie zapraszam nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi na zaproponowane formy szkoleń od stycznia do czerwca 2013r. Szczególnie polecam uczestnictwo w klubie kreatywnego nauczyciela, ponieważ realizacja tej formy umożliwia rozwiązywanie aktualnych, indywidualnych problemów w pracy z uczniami oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

więcej

Klub nauczycieli kształcenia specjalnego

Uczestnicy klubu nauczycieli kształcenia specjalnego „Opracowywanie narzędzi i dokumentów pomocnych w kształceniu uczniów niepełnosprawnych”  opracowali arkusze  do wielospecjalistycznego rozpoznania potrzeb uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.
W pracę nad tymi narzędziami zaangażowały się panie: Teresa Czyż, Elżbieta Malczyk, Joanna Zduńczyk, Grażyna Lewandowska, Anna Jankowska, Agnieszka Bruderek, Ewa Korytkowska, Maria Wiśniewska. Zapraszamy w następnym roku szkolnym twórczych nauczycieli kształcenia specjalnego do dalszych prac nad tworzeniem i opracowaniem materiałów dla uczniów
i nauczycieli.  

Informacja o kursie KK-2

Uprzejmie informuję, że 2 grudnia 2011 roku rozpoczynamy zajęcia na kursie kwalifikacyjnym z zakresu oligofrenopedagogiki.  
Kursy kwalifikacyjne w naszym Ośrodku realizujemy od 2000 roku, obecnie jest to już dwunasta edycja tego kursu. Na kurs zgłosiło się dwudziestu uczestników. Witamy wszystkich serdecznie i staramy się zapewnić jak najlepsze warunki realizacji kursu oraz najbardziej profesjonalną i doświadczoną kadrę dydaktyczną. Zajęcia będą realizować: profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, doktor Akademii Pedagogiki Specjalnej, edukatorzy i konsultanci ODN oraz dyrektorzy i nauczyciele placówek specjalnych. Absolwenci wszystkich edycji realizowanych kursów uzyskali najwyższe oceny obowiązujących egzaminów i wysoki stopień obecności na zajęciach . Witając nową grupę uczestników życzymy Im sukcesów w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności do pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie. 

Granty realizowane przez ODN

Z przyjemnością informujemy, że Podlaski Kurator Oświaty  wybrał jako najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonego zamówienia usługi polegającej na opracowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia nauczycieli z województwa podlaskiego w 2011r. przez nasz ośrodek.
Obszar tematyczny  - „Wielospecjalistyczna diagnoza potrzeb ucznia niepełnosprawnego i tworzenie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych”.
Oferta naszego Ośrodka uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu  o ustalone kryteria oceny  tj. 94,43. 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze szkoleń w ramach realizowanego grantu.

Galeria zdjęć

Informacja

W dniu 9 marca 2011 roku uczestnicy kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki  kontynuowali zajęcia  w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Długoborzu.  Kursanci obserwowali funkcjonowanie i edukację uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych. Uczestniczyli w zajęciach rewalidacyjnych i terapeutycznych. Poznawali specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne stosowane w rewalidacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Obserwowali zajęcia Dogoterapii  jako metody wspomagania rozwoju dzieci.  Analizowali obowiązującą dokumentację pedagogiczną i dokumentację uczniów.  Poznawali warunki lokalowe i bytowe uczniów i wychowanków. Wszyscy podziwialiśmy wysoki poziom umiejętności uczniów SOS-W oraz zaangażowanie nauczycieli w przekazywanie nam wiedzy i dzielenie się doświadczeniami.

Pięknie dziękujemy Panu  Dyrektorowi i Gronu Pedagogicznemu za otwartość i współpracę w przygotowaniu nauczycieli do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.

Facebook