Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Niedziela, 22 Lipiec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Bogumiła Rzepnicka

Konsultant do spraw nauczania religii

(parter pok. nr 3)
tel:+86 216-42-17 w. 12
e-mail: rzepnicka

Godziny pracy:

poniedziałek: wolny
wtorek: 7.30 - 10.30
środa: 9.00 - 17.00
czwartek: 12.00 - 15.30

piątek: 7.30 - 10.30


Konsultacje w godzinach pracy

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

  • mgr w zakresie teologii ogólnej, nauczyciel dyplomowany,
  • studia podyplomowe w zakresie etyki,
  • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą,
  • doradca życia rodzinnego,
  • nauczyciel metody naturalnego planowania rodziny wg prof. J. Rötzera.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

  • katechezy rodzinnej, parafialnej oraz nauczania religii w szkole,
  • dydaktyki i metodyki katechezy,
  • współpracy rodziny i szkoły w procesie wychowania,
  • komunikacji interpersonalnej,
  • antropologii filozoficznej i polityki rodzinnej.

Nowe media - nowe formy Ewangelizacji

Jezus Chrystus prawdziwy Bóg i prawdziwy Jak mówić o unii hipostatycznej? - prezentacja

Oferta szkoleniowa na II półrocze roku szkolnego 2017/18

 

Lp. Adresaci Tytuł i numer formy Czas trwania

Termin/y i godzina

rozpoczęcia zajęć

Prowadzący zajęcia i opłata
1. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

"POŚLĘ ANIOŁA SWEGO PRZED TOBĄ... JAK NIEBANALNIE ROZMAWIAĆ O ANIOŁACH?

W-158

6 godz.

09.06.2018 r.

godz. 9.00

Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

2. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

MECHANIZMY MANIPULACJI

W-159

6 godz.

 

17.03.2018 r.

godz. 10.00

dr Wojciech Wądołowski

Bogumiła Rzepnicka

30 zł.

3. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

FILM NA LEKCJI RELIGII.

W- 160

6 godz.

14.04.2018 r.

godz.. 9.00

Katarzyna Kowalewska

Bogumiła Rzepnicka

30 zł.

4. Nauczyciele religii  szkół ponadgimnazjalnych

ROZMOWY O MIŁOŚCI, MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE .

W-W-161

6 godz.

24.02.2019 r.

godz. 90.00

Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

5.

Nauczyciele WDŻ wszystkich typów szkół,

Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

PRAWNE I ORGANIZACYJNE PODSTAWY REALIZACJI PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE  .

W-77

6 godz.

 

03.03.2019 r.

godz. 9.00

Bogumiła Rzepnicka

20 zł

 

6. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

BÓG OBJAWIA SWOJE PRAWO - JAK KREATYWNIE MÓWIĆ O DEKALOGU I PROGRAMIE OŚMIU BŁOGOSŁAWIEŃSTW NA KATECHEZIE?

W-163

6 godz.

26.05.2018 r.

godz. 09.00

Bogumiła Rzepnicka

30 zł.

7. Nauczyciele religii szkół podstawowych i gimnazjalnych JAK PRZYGOTOWAĆ DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ? 6 godz.

21.03.2018 r.

godz. 15.00

Danuta Momot

Bogumiła Rzepnicka

 

 

Aktualności dotyczące przedmiotu religia

Zmiana terminu szkolenia. Ze względu na Konferencję naukową „Wychowanie w XXI wieku. Aspekty interdyscyplinarne.  Zajęcia      W-76 odbędą się w dniu 02 grudnia 2017 r. (sobota) w siedzibie II – go Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w  Łomży,             ul. Plac Kościuszki 3, sala nr 12 (parter). Początek zajęć – godz. 09.00.

I. Konkursy i olimpiady przedmiotowe:

1. XXII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej POCZUJ RADOŚĆ EWANGELII

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tegoroczne treści wpisują się w program roku duszpasterskiego 2017/2018, poświęconego osobie Ducha Świętego. Zakres merytoryczny obejmuje: Księgę Psalmów, List do Galatów i List do Filipian.

Zgłoszenia do konkursu już od września 2017 do 28 lutego 2018.

Wszelkie informacje na temat Konkursu znajdziemy na stronie: www.okwb.pl

2. XXVIII Olimpiada Teologii Katolickiej

Temat XXVIII OTK brzmi: „Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka”

Etap szkolny odbędzie się 29.11.2017 r.

Etap diecezjalny 07. 03. 2018 r.

Etap ogólnopolski 05 - 07.04. 2018 r. w Porszewicach koło Łodzi

Tegorocznym organizatorem olimpiady jest diecezja łódzka.

Materiały do przygotowania się do olimpiady zostaną niezwłocznie podane po dostarczeniu ich przez organizatorów.

Zgłoszenie szkół z Diecezji Łomżyńskiej do 20.10.2016 wyłącznie na adres Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego
Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej

Diecezjalny Komitet Organizacyjny XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej:

Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego
Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża
tel. 86 4734 635
e-mail: wydzialnwk@o2.pl

Zmiana terminu szkolenia

Pragnę poinformować wszystkich katechetów, którzy wyrazili swoją chęć uczestnictwa w szkoleniu: Wprowadzenie do programu wychowawczego opartego na wartościach według nauczania Jana Pawła II (W - 76) o zmianie terminu . Ze względu na konferencję "Wychowanie w XXI wieku. Aspekty interdyscyplinarne" szkolenie odbędzie się w dniu 02 grudnia 2017 r. (sobota) w siedzibie II – go Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Łomży, ul. Plac Kościuszki 3, sala nr 12 (parter). Początek zajęć – godz. 09.00.

Materiały z konferencji

Zagrożenia związane z użytkowaniem mediów

Prezentacja

Bóg kontra nauka

Facebook