Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Środa, 22 Listopad 2017
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Bogumiła Rzepnicka

Konsultant do spraw nauczania religii

(parter pok. nr 3)
tel:+86 216-42-17 w. 12
e-mail: b.rzepnicka|odnlomza.pl| |b.rzepnicka|odnlomza.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: wolny
wtorek: 13.00 - 17.00
środa: 10.00 - 16.00
czwartek: 10.00 - 13.30

piątek: 12.00 - 16.00


Konsultacje w godzinach pracy

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

  • mgr w zakresie teologii ogólnej, nauczyciel dyplomowany,
  • studia podyplomowe w zakresie etyki,
  • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą,
  • doradca życia rodzinnego,
  • nauczyciel metody naturalnego planowania rodziny wg prof. J. Rötzera.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

  • katechezy rodzinnej, parafialnej oraz nauczania religii w szkole,
  • dydaktyki i metodyki katechezy,
  • współpracy rodziny i szkoły w procesie wychowania,
  • komunikacji interpersonalnej,
  • antropologii filozoficznej i polityki rodzinnej.

Nowe media - nowe formy Ewangelizacji

Jezus Chrystus prawdziwy Bóg i prawdziwy Jak mówić o unii hipostatycznej? - prezentacja

Oferta szkoleniowa na I półrocze roku szkolnego 2017/18

 

Lp. Adresaci Tytuł i numer formy Czas trwania

Termin/y i godzina

rozpoczęcia zajęć

Prowadzący zajęcia i opłata
1. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

JAK PROWADZIĆ PEDAGOGIZACJĘ (KATECHIZACJĘ) RODZICÓW?

W-73

6 godz.

07.10.2017 r.

godz. 09.00

Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

2. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

WYKORZYSTANIE LAPBOOKA W PARY KATECHETY

W-74

5 godz.

 

28.11.2017 R.

godz. 14.30

Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

3. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

KATECHEZA XXI WIEKU. KATECHIZACJA I EWANGELIZACJA.

W- 75

6 godz.

09.12.2017 r.

godz.. 09.00

Bogumiła Rzepnicka

20 zł.

4. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

WPROWADZENIE DO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO OPARTEGO NA WARTOŚCIACH WEDŁUG NAUCZANIA JANA PAWŁA II.

W-76

6 godz.

25.11.2017 r.

godz. 90.00

Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

5. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

W LITURGII ODKRYWAMY BOGA.

W-77

6 godz.

 

13.01.2017 r.

godz. 09.00

Bogumiła Rzepnicka

20 zł

 

6. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół "PANIE DO KOGÓŻ PÓJDZIEMY? TY MASZ SŁOWA ŻYCIA WIECZNEGO" PISMO ŚWIĘTE I JEGO ROLA W WYCHOWANIU 6 godz.

21.10.2017 r.

godz. 09.00

Ks. dr Jarosław Kotowski

Ks. dr. Zbigniew Skuza

bezpłatnie

 

 

Aktualności dotyczące przedmiotu religia

I. Konkursy i olimpiady przedmiotowe:

1. XXII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej POCZUJ RADOŚĆ EWANGELII

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tegoroczne treści wpisują się w program roku duszpasterskiego 2017/2018, poświęconego osobie Ducha Świętego. Zakres merytoryczny obejmuje: Księgę Psalmów, List do Galatów i List do Filipian.

Zgłoszenia do konkursu już od września 2017 do 28 lutego 2018.

Wszelkie informacje na temat Konkursu znajdziemy na stronie: www.okwb.pl

2. XXVIII Olimpiada Teologii Katolickiej

Temat XXVIII OTK brzmi: „Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka”

Etap szkolny odbędzie się 29.11.2017 r.

Etap diecezjalny 07. 03. 2018 r.

Etap ogólnopolski 05 - 07.04. 2018 r. w Porszewicach koło Łodzi

Tegorocznym organizatorem olimpiady jest diecezja łódzka.

Materiały do przygotowania się do olimpiady zostaną niezwłocznie podane po dostarczeniu ich przez organizatorów.

Zgłoszenie szkół z Diecezji Łomżyńskiej do 20.10.2016 wyłącznie na adres Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego
Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej

Diecezjalny Komitet Organizacyjny XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej:

Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego
Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża
tel. 86 4734 635
e-mail: wydzialnwk@o2.pl

Zmiana terminu szkolenia

Pragnę poinformować wszystkich katechetów, którzy wyrazili swoją chęć uczestnictwa w szkoleniu: Wprowadzenie do programu wychowawczego opartego na wartościach według nauczania Jana Pawła II (W - 76) o zmianie terminu . Ze względu na konferencję "Wychowanie w XXI wieku. Aspekty interdyscyplinarne" szkolenie odbędzie się w dniu 02 grudnia 2017 r. (sobota) w siedzibie II – go Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Łomży, ul. Plac Kościuszki 3, sala nr 12 (parter). Początek zajęć – godz. 09.00.

Materiały z konferencji

Zagrożenia związane z użytkowaniem mediów

Prezentacja

Bóg kontra nauka

Facebook