« Wrzesień Kalendarz | Strona główna
Październik 2014
Listopad »
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
 
 
 
 
1
09:00 - 00:00
W-2 "Rada pedagogiczna - kompetencje, zadania, prowadzenie, protokołowanie"
Organizator zajęć: Janina Arcimowicz
 
3
14:00 - 00:00
W-15 "Adaptacja dzieci sześcioletnich w szkole"
Organizator zajęć: Maria M. Ferenc
15:00 - 00:00
KD-9 "Autoewaluacja w pracy nauczyciela"
Organizator zajęć: Maria M. Ferenc
15:00 - 00:00
W-31 "Ewaluacja w pracy nauczyciela historii i WOS"
Organizator zajęć: Bożena Zgrzywa
4
08:30 - 00:00
W-15 "Adaptacja dzieci sześcioletnich w szkole"
Organizator zajęć: Maria M. Ferenc
09:00 - 00:00
W-21 "Spotkanie z poezją na lekcjach języka polskiego"
Organizator zajęć: Dorota Dąbrowska
09:00 - 00:00
KD-15 "Aktywnie i atrakcyjnie na lekcjach katechezy"
Organizator zajęć: Lucyna Samsel
09:00 - 00:00
W-53 "Efektywna współpraca zespołów nauczycielskich"
Organizator zajęć: Marzena Rafalska
 
6
14:00 - 00:00
W-57 "Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej - zadania nauczycieli"
Organizator zajęć: Iwona Puciłowska
7
09:00 - 00:00
KD-5 "WDN w szkole - planowanie, organizowanie i dokumentowanie zadań"
Organizator zajęć: Janina Arcimowicz
8
14:00 - 00:00
KD-17 "Program wychowawczy szkoły - od planowania do ewaluacji - część I"
Organizator zajęć: Hanna Waszkiewicz
15:30 - 00:00
KL-4 "Klub aktywnego matematyka"
Organizator zajęć: Jadwiga Pieczywek
15:30 - 00:00
KL-6 "Klub aktywnego przyrodnika"
Organizator zajęć: Joanna Marek
9
09:00 - 00:00
W-18 "Projekt edukacyjny jako metoda promująca czytelnictwo"
Organizator zajęć: Dorota Dąbrowska
10 
 
11
09:00 - 00:00
W-23 "Proza Brunona Schulza w kontekście przemian kultury XX wieku"
Organizator zajęć: Dorota Dąbrowska
12
10:00 - 00:00
W-9 "Elementy refleksji i muzykoterapii w pracy z dziećmi nadpobudliwymi"
Organizator zajęć: Danuta Lasek
13 
 
14 
 
15
16
14:00 - 00:00
KL-1 - Klub dyrektora szkoły lub placówki oświatowej
Organizator zajęć: Janina Arcimowicz
17
14:00 - 00:00
W-43 "Wspieranie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami w szkole ogólnodostępnej i specjalnej"
Organizator zajęć: Danuta Momot
18
09:00 - 00:00
W-11 "Tańce i zabawy ze śpiewem - cz. II"
Organizator zajęć: Danuta Lasek
09:00 - 00:00
W-47 "Eucharystia źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego"
Organizator zajęć: Lucyna Samsel
19
09:00 - 00:00
W-11 "Tańce i zabawy ze śpiewem - cz. II"
Organizator zajęć: Danuta Lasek
20
09:00 - 00:00
KD-6 "Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej"
Organizator zajęć: Janina Arcimowicz
14:00 - 00:00
KD-17 "Program wychowawczy szkoły - od planowania do ewaluacji - część I"
Organizator zajęć: Hanna Waszkiewicz
15:00 - 00:00
W-54 "Awans zawodowy nauczyciela stażysty na kontraktowego"
Organizator zajęć: Dorota Kozioł
21
15:00 - 00:00
W-58 "Przydatne strony internetowe i programy edukacyjne do pracy z uczniem"
Organizator zajęć: Bożenna Kossakowska
22
15:00 - 00:00
W-26 "Przygotowanie uczniów do nowej formuły sprawdzianu zewnętrznego"
Organizator zajęć: Joanna Szkop
15:00 - 00:00
KL-9 I spotkanie "Klub młodego wychowawcy"
Organizator zajęć: Hanna Waszkiewicz
15:00 - 00:00
W-56 "Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego"
Organizator zajęć: Dorota Kozioł
15:30 - 00:00
KL-2 "Klub nauczycieli polonistów"
Organizator zajęć: Dorota Dąbrowska
15:30 - 00:00
KL-3 "Klub aktywnego matematyka"
Organizator zajęć: Jadwiga Pieczywek
23
14:00 - 00:00
W-70 "Prawa i obowiązki nauczyciela - spojrzenie formalno-prawne"
Organizator zajęć: Jolanta Boryszewska
24
14:00 - 00:00
W-43 "Wspieranie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami w szkole ogólnodostępnej i specjalnej"
Organizator zajęć: Danuta Momot
25
09:00 - 00:00
W-14 "Metoda dobrego startu w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, młodszym szkolnym oraz dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych"
Organizator zajęć: Danuta Lasek
09:00 - 00:00
W-24 "Syntezy przed egzaminem maturalnym z języka polskiego"
Organizator zajęć: Dorota Dąbrowska
09:00 - 00:00
KD-12 "Motywowanie i aktywizowanie uczniów w kontekście realizacji podstawy programowej - część I"
Organizator zajęć: Dorota Kozioł
09:00 - 00:00
W-69 "Jak tworzyć szkolne porolio bezpieczeństwa?"
Organizator zajęć: Jolanta Boryszewska
09:00 - 00:00
W-71 "Komunikacja bez przemocy w szkole"
Organizator zajęć: Marzena Rafalska
10:00 - 00:00
W-28 "Berlin - barwne miasto Niemiec - jako temat realioznawczy na lekcji języka niemieckiego"
Organizator zajęć: Natalia Malenko
26 
 
27
09:00 - 00:00
KD-7 "Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej"
Organizator zajęć: Janina Arcimowicz
28
15:00 - 00:00
W-58 "Przydatne strony internetowe i programy edukacyjne do pracy z uczniem"
Organizator zajęć: Bożenna Kossakowska
15:00 - 00:00
KD - 2 "Kurs kierowników wycieczek szkolnych"
Organizator zajęć: Zbigniew Kossakowski
29
10:00 - 00:00
W-3 "Prawo oświatowe w szkole/placówce - nowości, zmiany, komentarze"
Organizator zajęć: Janina Arcimowicz
13:00 - 00:00
W-20 "Jak efektywnie przygotować uczniów do egzaminu gimnazjalnego? Spotkanie praktyków"
Organizator zajęć: Dorota Dąbrowska
13:00 - 00:00
W-37 "Jak efektywnie przygotować uczniów do egzaminu gimnazjalnego? Spotkanie praktyków"
Organizator zajęć: Dorota Kozioł
14:00 - 00:00
KL-7 "Klub nauczycieli kształcenia specjalnego"
Organizator zajęć: Danuta Momot
30
09:00 - 00:00
KD-7 "Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej"
Organizator zajęć: Janina Arcimowicz
15:00 - 00:00
KD - 2 "Kurs kierowników wycieczek szkolnych"
Organizator zajęć: Zbigniew Kossakowski
31