« Marzec Kalendarz | Strona główna
Kwiecień 2014
Maj »
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
 
 
1
12:30 - 00:00
W-74 "Jak rozwijać umiejętności logicznego myślenia u dzieci? Zastosowanie narzędzi TOC w edukacji wczesnoszkolnej"
Organizator zajęć: Danuta Lasek
16:00 - 00:00
KD-1 "Język angielski dla nauczycieli - poziom podstawowy"
Organizator zajęć: Dorota Dąbrowska
2
15:00 - 00:00
W-94 "Przykłady zadań z kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa na poziom rozszerzony"
Organizator zajęć: Jadwiga Pieczywek
15:00 - 00:00
KL-10 "Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego"
Organizator zajęć: Maria M. Ferenc
15:00 - 00:00
W-105 "Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na mianowanego"
Organizator zajęć: Dorota Kozioł
3
15:00 - 00:00
KD-33 "Motywowanie i aktywizowanie uczniów w kontekście realizacji podstawy programowej"
Organizator zajęć: Joanna Marek
4
15:00 - 00:00
KK-4 Kurs nadający uprawnienia pedagogiczne czynnym zawodowo nauczycielom
Organizator zajęć: Maria M. Ferenc
16:00 - 00:00
KD-22 "Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży"
Organizator zajęć: Bożenna Kossakowska
5
08:30 - 00:00
KK-4 Kurs nadający uprawnienia pedagogiczne czynnym zawodowo nauczycielom
Organizator zajęć: Maria M. Ferenc
09:00 - 00:00
KK-6 "Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki"
Organizator zajęć: Danuta Momot
09:00 - 00:00
KD-22 "Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży"
Organizator zajęć: Bożenna Kossakowska
09:00 - 00:00
W-77 "Koordynująco-stymulujące ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona"
Organizator zajęć: Danuta Lasek
09:00 - 00:00
KK-3 "Kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą"
Organizator zajęć: Janina Arcimowicz
09:00 - 00:00
W-127 "Przygotowanie uczniów do pisemnego egzaminu maturalnego"
Organizator zajęć: Dorota Dąbrowska
6
08:30 - 00:00
KK-4 Kurs nadający uprawnienia pedagogiczne czynnym zawodowo nauczycielom
Organizator zajęć: Maria M. Ferenc
09:00 - 00:00
KD-22 "Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży"
Organizator zajęć: Bożenna Kossakowska
09:00 - 00:00
KK-3 "Kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą"
Organizator zajęć: Janina Arcimowicz
 
8
14:00 - 00:00
W-120 "Wychować nastolatka, czyli jak być dobrym rodzicem"
Organizator zajęć: Hanna Waszkiewicz
16:00 - 00:00
KD-1 "Język angielski dla nauczycieli - poziom podstawowy"
Organizator zajęć: Dorota Dąbrowska
9
09:00 - 00:00
W-67 "Zadania dyrektora szkoły w zakresie wspomagania rozwoju zawodowego nauczycieli"
Organizator zajęć: Janina Arcimowicz
09:00 - 00:00
W-72 "Ćwiczenia stymulujące inteligencje wielorakie w edukacji wczesnoszkolnej"
Organizator zajęć: Danuta Lasek
15:30 - 00:00
KL-5 "Klub aktywnego matematyka"
Organizator zajęć: Jadwiga Pieczywek
10
11
15:00 - 00:00
KK-4 Kurs nadający uprawnienia pedagogiczne czynnym zawodowo nauczycielom
Organizator zajęć: Maria M. Ferenc
12
08:30 - 00:00
KK-4 Kurs nadający uprawnienia pedagogiczne czynnym zawodowo nauczycielom
Organizator zajęć: Maria M. Ferenc
09:00 - 00:00
KK-6 "Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki"
Organizator zajęć: Danuta Momot
09:00 - 00:00
KD-22 "Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży"
Organizator zajęć: Bożenna Kossakowska
09:00 - 00:00
W-117 "Współpraca z rodzicami - wzmacnianie roli rady rodziców w szkole
Organizator zajęć: Marzena Rafalska
09:30 - 00:00
W-76 "Tańce i zabawy ze śpiewem"
Organizator zajęć: Danuta Lasek
13
08:30 - 00:00
KK-4 Kurs nadający uprawnienia pedagogiczne czynnym zawodowo nauczycielom
Organizator zajęć: Maria M. Ferenc
09:00 - 00:00
KD-22 "Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży"
Organizator zajęć: Bożenna Kossakowska
14 
 
15
16:00 - 00:00
KD-1 "Język angielski dla nauczycieli - poziom podstawowy"
Organizator zajęć: Dorota Dąbrowska
16
17 
 
18 
 
19 
 
20 
 
21 
 
22
16:00 - 00:00
KD-1 "Język angielski dla nauczycieli - poziom podstawowy"
Organizator zajęć: Dorota Dąbrowska
23
15:00 - 00:00
KL-9 "Klub nauczycieli kształcenia specjalnego"
Organizator zajęć: Danuta Momot
15:30 - 00:00
KL-6 "Klub aktywnego matematyka"
Organizator zajęć: Jadwiga Pieczywek
16:00 - 00:00
W-106 "Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego"
Organizator zajęć: Dorota Kozioł
24 
 
25 
 
26
09:00 - 00:00
KK-6 "Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki"
Organizator zajęć: Danuta Momot
09:00 - 00:00
KK-1 Bibliotekoznawstwo
Organizator zajęć: Dorota Dąbrowska
09:00 - 00:00
W-74 "Jak rozwijać umiejętności logicznego myślenia u dzieci? Zastosowanie narzędzi TOC w edukacji wczesnoszkolnej"
Organizator zajęć: Danuta Lasek
27
09:00 - 00:00
KK-6 "Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki"
Organizator zajęć: Danuta Momot
09:00 - 00:00
KK-1 Bibliotekoznawstwo
Organizator zajęć: Dorota Dąbrowska
28 
 
29
10:00 - 00:00
KS-6 "Prawo oświatowe w szkole/placówce - nowości, zmiany, komentarze"
Organizator zajęć: Janina Arcimowicz
15:00 - 00:00
W-109 "Amatorski stół montażowy - praca z programem Windows Movie Maker"
Organizator zajęć: Bożenna Kossakowska
16:00 - 00:00
KD-1 "Język angielski dla nauczycieli - poziom podstawowy"
Organizator zajęć: Dorota Dąbrowska
30