Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Środa, 13 Grudzień 2017
Biuletyn Informacji Publicznej

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) Minister Edukacji Narodowej ustaliła następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2016/2017:

  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

oraz nowy kierunek w styczniu 2017 r:

      5. Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.

Facebook