Dzisiaj jest: Środa, 27 Maja 2015
Szukaj
Wstęp

Szanowni Pedagodzy, Nauczyciele i Wychowawcy

          Trwający rok szkolny jest kolejnym, w którym dyrektorzy i nauczyciele koncentrują się na wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Niemało, a może nawet więcej, uwagi poświęca się na tych etapach edukacji prawidłowej zmianie w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
          Aktualny informator o formach doskonalenia w ODN na okres I-VI 2012 roku zawiera szeroki wachlarz propozycji związanych z wyżej wymienionymi zagadnieniami. Tradycyjnie też zapraszamy Państwa na warsztaty metodyczne i kursy doskonalące w obrębie innej tematyki, np. ewaluacji, umiejętności wychowawczych, awansu zawodowego czy technologii informacyjnej w dydaktyce. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z kursów kwalifikacyjnych, bo ich ukończenie oznacza nabycie uprawnień do zajmowania nowych stanowisk. Zapraszamy do udziału w konferencjach, seminariach, spotkaniach z wydawnictwami i konsultacjach. Oferujemy szkolenia Rad Pedagogicznych na miejscu w Państwa szkole/placówce. Na naszej stronie internetowej
http://www.odnlomza.pl/ znają Państwo szczegółowe informacje o realizowanych przez nas przedsięwzięciach edukacyjnych, także tych spoza oferty, dlatego zalecamy regularne jej odwiedzanie. Za pośrednictwem tej strony przyjmujemy też zgłoszenia na wybrane formy doskonalenia. Stali Klienci naszego ośrodka mogli się już przekonać, że zapewniamy kompetentną kadrę, dobre warunki szkolenia, rzeczowe materiały. Oferta form doskonalenia na drugi semestr roku szkolnego 2011/2012  wynika z przeprowadzonej diagnozy potrzeb nauczycieli i kadry kierowniczej oraz analizy kierunków polityki oświatowej w kraju i w województwie podlaskim.
Oczekujemy na zgłoszenia. Życzymy Państwu satysfakcji ze współpracy z nami.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor i Pracownicy ODN.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Druki zgłoszeń należy przesyłać na adres:
  Ośrodek Doskonalenia Nauczycielipl. Kościuszki 2 18-400 Łomża
 • Zgłoszenie można również wysłać pocztą elektroniczną wypełniając „formularz zgłoszeniowy” na naszej stronie internetowej.
 • Na każdą formę doskonalenia należy przysłać oddzielne zgłoszenie.
 • Przysłanie zgłoszenia jest równocześnie deklaracją udziału w zajęciach
 • Do zgłoszenia należy dołączyć ksero dowodu wpłaty  za formę doskonalenia.
 • Terminy przyjmowania zgłoszeń:
  • na kursy doskonalące, warsztaty i konferencje –  do 7 lutego 2012 r. (termin nieprzekraczalny: miesiąc przed terminem rozpoczęcia formy doskonalenia)
  • na kursy kwalifikacyjne do 14 lutego 2012 r.
    

Informacje o formach doskonalenia znajdują się na stronie internetowej http://www.odnlomza.pl/
 
Inne dane adresowe ODN:

Poczta e-mail : odn@odnlomza.pl
Telefon:  (086) 216 42 17
Fax:  (086) 216 57 25

© 2008 ODN Łomża. All rights reserved.
Projekt & cms: www.zaler.pl